COSMOS LIGHTING

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

COSMOS LIGHTING
ĐÈN ÂM ĐẤT - NGOÀI TRỜI ( UP LIGHT - OUTDOOR )
-30%

Đèn Aqua tròn 7W 24V

Đèn Aqua tròn 7W 24V

696.500đ 995.000đ

-30%

Đèn Aqua 3W 24V

Đèn Aqua 3W 24V

518.000đ 740.000đ

-30%

Đèn Aqua vuông 240V

Đèn Aqua vuông 240V

504.000đ 720.000đ

-30%

Đèn Aqua tròn 240V

Đèn Aqua tròn 240V

504.000đ 720.000đ

-30%

Đèn Earth 3W

Đèn Earth 3W

518.000đ 740.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM TƯỜNG (WALL RECESSED)
-30%

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PICTOR-6W-Đ

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PICTOR-6W-Đ

896.000đ 1.280.000đ

-30%

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PALLAS-3W-T

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED PALLAS-3W-T

539.000đ 770.000đ

-30%

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED NESO-3W-T

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED NESO-3W-T

378.000đ 540.000đ

-30%

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED CENTA-3W-T

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED CENTA-3W-T

686.000đ 980.000đ

-30%

ĐÈN ÂM TƯỜNG MEGA-3W-T

ĐÈN ÂM TƯỜNG MEGA-3W-T

483.000đ 690.000đ

-30%

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED KARI-3W-Đ

ĐÈN ÂM TƯỜNG LED KARI-3W-Đ

346.500đ 495.000đ

Xem tất cả

ĐÈN SÂN VƯỜN (LANDSCAPING)
-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN HATI-7W-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN HATI-7W-X

1.295.000đ 1.850.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN MUSCA-15W-T

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN MUSCA-15W-T

2.093.000đ 2.990.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜNG OBERON-2.2W-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜNG OBERON-2.2W-X

1.239.000đ 1.770.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN CASSI-15W-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN CASSI-15W-X

1.886.500đ 2.695.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN KORE-7W-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN KORE-7W-X

1.386.000đ 1.980.000đ

-30%

ĐÈN LED CHIÊÚ CỘT TITAN-12W-X

ĐÈN LED CHIÊÚ CỘT TITAN-12W-X

1.085.000đ 1.550.000đ

-30%

ĐÈN LED ÂM SÀN EARTH-3W-X

ĐÈN LED ÂM SÀN EARTH-3W-X

518.000đ 740.000đ

-30%

ĐÈN LED CHIẾU CÂY COLUMBA-15W-Đ

ĐÈN LED CHIẾU CÂY COLUMBA-15W-Đ

1.106.000đ 1.580.000đ

-30%

ĐÈN LED ÂM SÀN AQUA-3W-X

ĐÈN LED ÂM SÀN AQUA-3W-X

504.000đ 720.000đ

-30%

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN JANUS-7W-Đ

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN JANUS-7W-Đ

1.295.000đ 1.850.000đ

-30%

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN METIS-7W-Đ

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN METIS-7W-Đ

1.046.500đ 1.495.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN ATLAS-7W-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN ATLAS-7W-X

1.256.500đ 1.795.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN CARPO-15-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN CARPO-15-X

1.624.000đ 2.320.000đ

-30%

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN ZETA-7W-X

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN ZETA-7W-X

1.141.000đ 1.630.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED TƯỜNG (WALL LIGHT)
-30%

ĐÈN TƯỜNG LED COMA-7W-X

ĐÈN TƯỜNG LED COMA-7W-X

945.000đ 1.350.000đ

-30%

ĐÈN TƯƠNG LED VOLANS-8W-T

ĐÈN TƯƠNG LED VOLANS-8W-T

833.000đ 1.190.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED CAPRI-6W-T

ĐÈN TƯỜNG LED CAPRI-6W-T

735.000đ 1.050.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED ARGO-14W-T

ĐÈN TƯỜNG LED ARGO-14W-T

1.249.500đ 1.785.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED ARA-14W-T

ĐÈN TƯỜNG LED ARA-14W-T

1.249.500đ 1.785.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED MENSA-5W-T

ĐÈN TƯỜNG LED MENSA-5W-T

553.000đ 790.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED MIZAR-10W-T

ĐÈN TƯỜNG LED MIZAR-10W-T

1.183.000đ 1.690.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED NORMA-7W-T

ĐÈN TƯỜNG LED NORMA-7W-T

976.500đ 1.395.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED URSA-4W-X

ĐÈN TƯỜNG LED URSA-4W-X

693.000đ 990.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED NORMA-7W-Đ

ĐÈN TƯỜNG LED NORMA-7W-Đ

976.500đ 1.395.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED ERI-9W-Đ

ĐÈN TƯỜNG LED ERI-9W-Đ

752.500đ 1.075.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED LYRA-12W-Đ

ĐÈN TƯỜNG LED LYRA-12W-Đ

686.000đ 980.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED HYDRA-8W-Đ

ĐÈN TƯỜNG LED HYDRA-8W-Đ

623.000đ 890.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED HYDRA-8W-T

ĐÈN TƯỜNG LED HYDRA-8W-T

623.000đ 890.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED TUCANA-7W-T

ĐÈN TƯỜNG LED TUCANA-7W-T

945.000đ 1.350.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED DRACO-6W-Đ

ĐÈN TƯỜNG LED DRACO-6W-Đ

532.000đ 760.000đ

-30%

ĐÈN TƯỜNG LED INDUX-3W-Đ

ĐÈN TƯỜNG LED INDUX-3W-Đ

434.000đ 620.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM TRẦN ( DOWNLIGHT )
-30%

Đèn Jupiter vuông 10W

Đèn Jupiter vuông 10W

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Mercury tròn 8W

Đèn Mercury tròn 8W

584.500đ 835.000đ

-30%

Đèn Saturn 9W

Đèn Saturn 9W

700.000đ 1.000.000đ

-30%

Đèn Venus 9W size 3

Đèn Venus 9W size 3

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Creater 6W

Đèn Creater 6W

322.000đ 460.000đ

-30%

Đèn Jupiter tròn 10W

Đèn Jupiter tròn 10W

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Mercury tròn 10W

Đèn Mercury tròn 10W

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Creater 10W

Đèn Creater 10W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn Creater 18W

Đèn Creater 18W

626.500đ 895.000đ

-30%

Đèn Juno 3W

Đèn Juno 3W

276.500đ 395.000đ

-30%

Đèn Aries đôi 20W

Đèn Aries đôi 20W

1.323.000đ 1.890.000đ

-30%

Đèn Aries đơn 10W

Đèn Aries đơn 10W

700.000đ 1.000.000đ

-30%

Đèn Sun 12W

Đèn Sun 12W

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Moon 12W

Đèn Moon 12W

563.500đ 805.000đ

-30%

Đèn Moon 9W

Đèn Moon 9W

458.500đ 655.000đ

-30%

Đèn Vega mặt Eclipse

Đèn Vega mặt Eclipse

644.000đ 920.000đ

-30%

Đèn Vega mặt vàng 10W

Đèn Vega mặt vàng 10W

644.000đ 920.000đ

-30%

Đèn Vega 10W mặt Pinhole

Đèn Vega 10W mặt Pinhole

644.000đ 920.000đ

-30%

Đèn Vega 10W

Đèn Vega 10W

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Mercury vuông 10W

Đèn Mercury vuông 10W

623.000đ 890.000đ

-30%

Đèn Mercury vuông 8W

Đèn Mercury vuông 8W

584.500đ 835.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline