ĐÈN ÂM ĐẤT

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN ÂM ĐẤT
ĐÈN ÂM ĐẤT DẪN LỐI ĐI
-30%

Đèn dẫn lối 3W

Đèn dẫn lối 3W

168.000đ 240.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 10W

Đèn dẫn lối 10W

175.000đ 250.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 6W

Đèn dẫn lối 6W

350.000đ 500.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM ĐẤT DẠNG THANH CHỮ NHẬT
-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18-24W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18-24W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 9-12W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 9-12W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 3-6W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 3-6W

350.000đ 500.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM ĐẤT DẠNG CHỈNH GÓC
-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 24W

Đèn âm đất chỉnh hướng 24W

1.078.000đ 1.540.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 18W

Đèn âm đất chỉnh hướng 18W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 12W

Đèn âm đất chỉnh hướng 12W

672.000đ 960.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 9W

Đèn âm đất chỉnh hướng 9W

658.000đ 940.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM ĐẤT DẠNG VUÔNG
-30%

Đèn âm đất vuông 36W

Đèn âm đất vuông 36W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 24W

Đèn âm đất vuông 24W

882.000đ 1.260.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 18W

Đèn âm đất vuông 18W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 12W

Đèn âm đất vuông 12W

476.000đ 680.000đ

-30%

Đèn âm đất dạng vuông 9W

Đèn âm đất dạng vuông 9W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn âm đất dạng vuông 6W

Đèn âm đất dạng vuông 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 4W

Đèn âm đất vuông 4W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 3W

Đèn âm đất vuông 3W

280.000đ 400.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM ĐẤT COB
-30%

Đèn âm đất tròn COB 40-50W

Đèn âm đất tròn COB 40-50W

875.000đ 1.250.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 20-30W

Đèn âm đất tròn COB 20-30W

616.000đ 880.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 12-15W

Đèn âm đất tròn COB 12-15W

546.000đ 780.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 7-10W

Đèn âm đất tròn COB 7-10W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 3-5W

Đèn âm đất tròn COB 3-5W

210.000đ 300.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline