ĐÈN ÂM NƯỚC

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN ÂM NƯỚC
ĐÈN ÂM NƯỚC DẠNG CHÂN ĐẾ
-30%

Đèn âm nước chân đế 36W

Đèn âm nước chân đế 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 24W

Đèn âm nước chân đế 24W

770.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 18W

Đèn âm nước chân đế 18W

497.000đ 710.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 15W

Đèn âm nước chân đế 15W

392.000đ 560.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 12W

Đèn âm nước chân đế 12W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 9W

Đèn âm nước chân đế 9W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 6W

Đèn âm nước chân đế 6W

287.000đ 410.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 3W

Đèn âm nước chân đế 3W

203.000đ 290.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM NƯỚC DẠNG HÌNH BÁNH XE

Đèn âm nước bánh xe 24W

Đèn âm nước bánh xe 24W

1.100.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 18W

Đèn âm nước bánh xe 18W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 12W

Đèn âm nước bánh xe 12W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 9W

Đèn âm nước bánh xe 9W

455.000đ 650.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 6W

Đèn âm nước bánh xe 6W

350.000đ 500.000đ

Xem tất cả

ĐÈN CHO HỒ BƠI
-30%

Đèn bể bơi 36W

Đèn bể bơi 36W

980.000đ 1.400.000đ

-30%

Đèn bể bơi 24W

Đèn bể bơi 24W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn bể bơi 18W

Đèn bể bơi 18W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn bể bơi 12W

Đèn bể bơi 12W

616.000đ 880.000đ

-30%

Đèn bể bơi 9W

Đèn bể bơi 9W

602.000đ 860.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM NƯỚC DẠNG CHÔN, KHOÉT LỖ

Xem tất cả

BỘ ĐỔI NGUỒN CHO ĐÈN ÂM NƯỚC

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline