ĐÈN LED CHIẾU CÂY

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN LED CHIẾU CÂY
ĐÈN CẮM CỎ CÁC LOẠI
-30%

Đèn cắm cỏ CND 12W

Đèn cắm cỏ CND 12W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 7W

Đèn cắm cỏ CND 7W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 5W

Đèn cắm cỏ CND 5W

238.000đ 340.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ có mũ 15W

Đèn cắm cỏ có mũ 15W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ có mũ 5W

Đèn cắm cỏ có mũ 5W

238.000đ 340.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CG 7W

Đèn cắm cỏ CG 7W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CG 5W

Đèn cắm cỏ CG 5W

175.000đ 250.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 12W

Đèn cắm cỏ CKL 12W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 7W

Đèn cắm cỏ CKL 7W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 5W

Đèn cắm cỏ CKL 5W

182.000đ 260.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ 3 mắt 3W

Đèn cắm cỏ 3 mắt 3W

154.000đ 220.000đ

Xem tất cả

ĐÈN CHIẾU CÂY CÁC LOẠI
-30%

Đèn chiếu cây COB 12W

Đèn chiếu cây COB 12W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây COB 7W

Đèn chiếu cây COB 7W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 18W

Đèn chiếu cây HLK 18W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 12W

Đèn chiếu cây HLK 12W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 18W

Đèn chiếu cây SMD 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 12W

Đèn chiếu cây SMD 12W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 9W

Đèn chiếu cây SMD 9W

350.000đ 500.000đ

Xem tất cả

ĐÈN CHIẾU CÂY DẠNG CAO CẤP
-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 36W

Đèn chiếu cây cao cấp 36W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 24W

Đèn chiếu cây cao cấp 24W

602.000đ 860.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 18W

Đèn chiếu cây cao cấp 18W

546.000đ 780.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 15W

Đèn chiếu cây cao cấp 15W

462.000đ 660.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 12W

Đèn chiếu cây cao cấp 12W

448.000đ 640.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 9W

Đèn chiếu cây cao cấp 9W

392.000đ 560.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 6W

Đèn chiếu cây cao cấp 6W

280.000đ 400.000đ

Xem tất cả

ĐÈN CHIẾU CÂY DẠNG XÁM
-30%

Đèn chiếu cây xám 50W

Đèn chiếu cây xám 50W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 36W

Đèn chiếu cây xám 36W

665.000đ 950.000đ

Đèn chiếu cây xám 24W

Đèn chiếu cây xám 24W

Giá: Liên hệ

-30%

Đèn chiếu cây xám 18W

Đèn chiếu cây xám 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 15W

Đèn chiếu cây xám 15W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 12W

Đèn chiếu cây xám 12W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 9W

Đèn chiếu cây xám 9W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 6W

Đèn chiếu cây xám 6W

259.000đ 370.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 3W

Đèn chiếu cây xám 3W

154.000đ 220.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline