ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ
ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ
-40%

Đèn đường lá 250w

Đèn đường lá 250w

2.196.000đ 3.660.000đ

-40%

Đèn đường lá 200w

Đèn đường lá 200w

1.788.000đ 2.980.000đ

-40%

Đèn đường lá 150w

Đèn đường lá 150w

1.464.000đ 2.440.000đ

-40%

Đèn đường lá 100w

Đèn đường lá 100w

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn đường lá 60w

Đèn đường lá 60w

1.044.000đ 1.740.000đ

-40%

Đèn đường lá 50w

Đèn đường lá 50w

552.000đ 920.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ĐƯỜNG BRP 391- PHILIPS OEM
-40%

Đèn đường BRP 394 300W

Đèn đường BRP 394 300W

3.960.000đ 6.600.000đ

-40%

Đèn đường BRP 392 180W

Đèn đường BRP 392 180W

2.304.000đ 3.840.000đ

-40%

Đèn đường BRP 392 120-150W

Đèn đường BRP 392 120-150W

2.100.000đ 3.500.000đ

-40%

Đèn đường BRP 391 70-90W

Đèn đường BRP 391 70-90W

1.716.000đ 2.860.000đ

-40%

Đèn đường BRP 391 50-65W

Đèn đường BRP 391 50-65W

1.644.000đ 2.740.000đ

-40%

Đèn đường BRP 371 80-100W

Đèn đường BRP 371 80-100W

2.016.000đ 3.360.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ĐƯỜNG BRP 371- PHILIPS OEM
-40%

Đèn đường BRP 374 300W

Đèn đường BRP 374 300W

4.260.000đ 7.100.000đ

-40%

Đèn đường BRP 374 240W

Đèn đường BRP 374 240W

3.600.000đ 6.000.000đ

-40%

Đèn đường BRP 372 180-200W

Đèn đường BRP 372 180-200W

2.640.000đ 4.400.000đ

-40%

Đèn đường BRP 372 120-150W

Đèn đường BRP 372 120-150W

2.352.000đ 3.920.000đ

-40%

Đèn đường BRP 371 50-65W

Đèn đường BRP 371 50-65W

1.836.000đ 3.060.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ĐƯỜNG CONG- PHILIPS OEM
-40%

Đèn đường cong 240w

Đèn đường cong 240w

3.588.000đ 5.980.000đ

-40%

Đèn đường cong 200w

Đèn đường cong 200w

3.456.000đ 5.760.000đ

-40%

Đèn đường cong 180w

Đèn đường cong 180w

2.400.000đ 4.000.000đ

-40%

Đèn đường cong 150w

Đèn đường cong 150w

2.232.000đ 3.720.000đ

-40%

Đèn đường cong 100w

Đèn đường cong 100w

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn đường cong 60w

Đèn đường cong 60w

1.788.000đ 2.980.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ĐƯỜNG LED

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline