ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
-40%

Đèn led nhà xưởng SMD 200w

Đèn led nhà xưởng SMD 200w

876.000đ 1.460.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng SMD 150w

Đèn led nhà xưởng SMD 150w

672.000đ 1.120.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng SMD 100w

Đèn led nhà xưởng SMD 100w

510.000đ 850.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 200w

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 200w

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 150w

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 150w

1.980.000đ 3.300.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 100w

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 100w

1.860.000đ 3.100.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 400w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 400w

4.080.000đ 6.800.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 300w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 300w

3.480.000đ 5.800.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 250w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 250w

2.826.000đ 4.710.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 200w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 200w

2.304.000đ 3.840.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 150w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 150w

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 100w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 100w

1.800.000đ 3.000.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 240w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 240w

2.856.000đ 4.760.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 200w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 200w

2.340.000đ 3.900.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 150w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 150w

1.920.000đ 3.200.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 100w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 100w

1.620.000đ 2.700.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 240w

Đèn led nhà xưởng UFO 240w

2.076.000đ 3.460.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 200w

Đèn led nhà xưởng UFO 200w

1.920.000đ 3.200.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 150w

Đèn led nhà xưởng UFO 150w

1.620.000đ 2.700.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 100w

Đèn led nhà xưởng UFO 100w

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 50w

Đèn led nhà xưởng UFO 50w

1.212.000đ 2.020.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 250w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 250w

2.040.000đ 3.400.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 200w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 200w

1.500.000đ 2.500.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 150w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 150w

1.200.000đ 2.000.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 100w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 100w

870.000đ 1.450.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 50W

Đèn led nhà xưởng thân trụ 50W

576.000đ 960.000đ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline