ĐÈN NATIONLED

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN NATIONLED
ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO

Xem tất cả

ĐÈN PHA LED ĐA NĂNG
-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 600W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 600W - LIGHTHOUSE

4.400.000đ 8.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 500W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 500W - LIGHTHOUSE

3.850.000đ 7.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - LIGHTHOUSE

3.025.000đ 5.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - LIGHTHOUSE

2.145.000đ 3.900.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 480W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 480W - MODUL

5.225.000đ 9.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - MODUL

4.180.000đ 7.600.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - MODUL

3.300.000đ 6.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 240W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 240W - MODUL

2.612.500đ 4.750.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 200W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 200W - MODUL

2.117.500đ 3.850.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 150W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 150W - MODUL

1.787.500đ 3.250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 100W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 100W - MODUL

1.237.500đ 2.250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 500W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 500W - CUP SPORT

4.125.000đ 7.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 400W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 400W - CUP SPORT

3.025.000đ 5.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 300W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 300W - CUP SPORT

2.475.000đ 4.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 200W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 200W - CUP SPORT

1.650.000đ 3.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 150W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 150W - CUP SPORT

1.375.000đ 2.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 100W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 100W - CUP SPORT

825.000đ 1.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 100W

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 100W

495.000đ 900.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED ECONOMY 50W

ĐÈN PHA LED ECONOMY 50W

275.000đ 500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 20W

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 20W

137.500đ 250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 200W

ĐÈN PHA LED PLUS 200W

1.100.000đ 2.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 150W

ĐÈN PHA LED PLUS 150W

825.000đ 1.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 100W

ĐÈN PHA LED PLUS 100W

550.000đ 1.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 50W

ĐÈN PHA LED PLUS 50W

302.500đ 550.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 30W

ĐÈN PHA LED PLUS 30W

192.500đ 350.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 20W

ĐÈN PHA LED PLUS 20W

143.000đ 260.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline