ĐÈN PHA LED CÁC LOẠI

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN PHA LED CÁC LOẠI
ĐÈN PHA SÂN BANH
-40%

Đèn pha chiếu cẩu 800W

Đèn pha chiếu cẩu 800W

6.720.000đ 11.200.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 600W

Đèn pha chiếu cẩu 600W

5.640.000đ 9.400.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 500W

Đèn pha chiếu cẩu 500W

4.560.000đ 7.600.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 200W

Đèn pha chiếu cẩu 200W

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 150W

Đèn pha chiếu cẩu 150W

1.980.000đ 3.300.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 100W

Đèn pha chiếu cẩu 100W

1.860.000đ 3.100.000đ

-40%

Đèn pha vuông 250W

Đèn pha vuông 250W

1.800.000đ 3.000.000đ

-40%

Đèn pha vuông 200W

Đèn pha vuông 200W

1.356.000đ 2.260.000đ

-40%

Đèn pha vuông 150W

Đèn pha vuông 150W

936.000đ 1.560.000đ

-40%

Đèn pha vuông 100W

Đèn pha vuông 100W

612.000đ 1.020.000đ

-40%

Đèn pha vuông 50W

Đèn pha vuông 50W

360.000đ 600.000đ

-40%

Đèn pha xám 400W

Đèn pha xám 400W

2.520.000đ 4.200.000đ

-40%

Đèn pha xám 300W

Đèn pha xám 300W

2.040.000đ 3.400.000đ

-40%

Đèn pha xám 600W

Đèn pha xám 600W

4.440.000đ 7.400.000đ

-40%

Đèn pha xám 200W

Đèn pha xám 200W

1.368.000đ 2.280.000đ

-40%

Đèn pha xám 500W

Đèn pha xám 500W

3.420.000đ 5.700.000đ

-40%

Đèn pha xám 150W

Đèn pha xám 150W

1.140.000đ 1.900.000đ

-40%

Đèn pha xám 100W

Đèn pha xám 100W

696.000đ 1.160.000đ

-40%

Đèn pha xám 50W

Đèn pha xám 50W

468.000đ 780.000đ

-40%

Đèn pha module 1000W

Đèn pha module 1000W

9.480.000đ 15.800.000đ

-40%

Đèn pha module 800W

Đèn pha module 800W

7.500.000đ 12.500.000đ

-40%

Đèn pha module 600W

Đèn pha module 600W

5.460.000đ 9.100.000đ

-40%

Đèn pha module 500W

Đèn pha module 500W

4.560.000đ 7.600.000đ

-40%

Đèn pha module 400W

Đèn pha module 400W

3.780.000đ 6.300.000đ

-40%

Đèn pha module 300W

Đèn pha module 300W

3.060.000đ 5.100.000đ

-40%

Đèn pha module 250W

Đèn pha module 250W

2.316.000đ 3.860.000đ

-40%

Đèn pha module 200W

Đèn pha module 200W

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn pha module 150W

Đèn pha module 150W

1.560.000đ 2.600.000đ

-40%

Đèn pha module 100W

Đèn pha module 100W

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn pha module 50W

Đèn pha module 50W

900.000đ 1.500.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 1000W

Đèn pha chén chữ nhật 1000W

5.408.400đ 9.014.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 800W

Đèn pha chén chữ nhật 800W

5.100.000đ 8.500.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 600W

Đèn pha chén chữ nhật 600W

3.576.000đ 5.960.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 500W

Đèn pha chén chữ nhật 500W

2.844.000đ 4.740.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 400W

Đèn pha chén chữ nhật 400W

2.352.000đ 3.920.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 300W

Đèn pha chén chữ nhật 300W

1.812.000đ 3.020.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 400W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 400W

2.760.000đ 4.600.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 300W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 300W

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 200W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 200W

1.680.000đ 2.800.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 150W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 150W

1.224.000đ 2.040.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 100W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 100W

1.032.000đ 1.720.000đ

-40%

Đèn Pha LED Chén Cốc 500W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 500W Chiếu Sâu

2.856.000đ 4.760.000đ

-40%

Đèn Pha LED Chén Cốc 400W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 400W Chiếu Sâu

2.256.000đ 3.760.000đ

-40%

Đèn Pha LED Chén Cốc 300W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 300W Chiếu Sâu

1.776.000đ 2.960.000đ

-35%

Đèn Pha LED Chén Cốc 200W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 200W Chiếu Sâu

1.040.000đ 1.600.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA TIÊU CHUẨN
-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-150W

1.115.400đ 1.716.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-100W

543.400đ 836.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-50W

328.900đ 506.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-600W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-600W

4.075.500đ 6.270.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-500W

3.289.000đ 5.060.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-400W

2.359.500đ 3.630.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-300W

1.716.000đ 2.640.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-250W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-250W

1.573.000đ 2.420.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-200W

1.315.600đ 2.024.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-150W

1.144.000đ 1.760.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-150W

1.186.900đ 1.826.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-200W

2.788.500đ 4.290.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-100W

657.800đ 1.012.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-50W

429.000đ 660.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-20W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-20W

214.500đ 330.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-200W

1.244.100đ 1.914.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-100W

972.400đ 1.496.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-300W

2.717.000đ 4.180.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-200W

2.002.000đ 3.080.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-100W

1.144.000đ 1.760.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-30W

228.800đ 352.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-150W

929.500đ 1.430.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-100W

500.500đ 770.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-50W

314.600đ 484.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-50W

286.000đ 440.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-400W

1.787.500đ 2.750.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-300W

1.358.500đ 2.090.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-200W

929.500đ 1.430.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-100W

500.500đ 770.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-150W

1.030.250đ 1.585.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-100W

715.000đ 1.100.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-50W

429.000đ 660.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-30W

400.400đ 616.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-300W

1.254.825đ 1.930.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-200W

975.975đ 1.501.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-150W

743.600đ 1.144.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-100W

492.635đ 757.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-500W

2.184.325đ 3.360.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-300W

1.301.300đ 2.002.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-400W

1.626.625đ 2.502.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-200W

836.550đ 1.287.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-100W

492.635đ 757.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-250W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-250W

1.301.300đ 2.002.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-200W

1.022.450đ 1.573.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-150W

678.535đ 1.043.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-100W

447.850đ 689.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-50W

242.938đ 373.750đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-200W

1.208.350đ 1.859.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-300W

1.347.775đ 2.073.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-50W

232.375đ 357.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-100W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-150W

604.175đ 929.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-150W

883.025đ 1.358.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-200W

1.068.925đ 1.644.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-50W

390.813đ 601.250đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-30W

204.490đ 314.600đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-100W

688.675đ 1.059.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-400W

1.719.575đ 2.645.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-100W

613.470đ 943.800đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-50W

288.145đ 443.300đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-200W

883.025đ 1.358.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-30W

204.913đ 315.250đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-200W

790.075đ 1.215.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-150W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-100W

572.000đ 880.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-50W

314.600đ 484.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-400W

1.951.950đ 3.003.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-300W

2.359.500đ 3.630.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-200W

910.910đ 1.401.400đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-200W

2.073.500đ 3.190.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-150W

1.544.400đ 2.376.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-200W

2.073.500đ 3.190.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-200W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-150W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-100W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-50W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLE-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLE-150W

715.715đ 1.101.100đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLE-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLE-100W

446.160đ 686.400đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLE-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLE-50W

250.965đ 386.100đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLP-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLP-100W

864.435đ 1.329.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLP-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLP-50W

408.980đ 629.200đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-500W

2.695.550đ 4.147.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-150W

650.650đ 1.001.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-100W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-50W

232.375đ 357.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLS-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLS-100W

576.290đ 886.600đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLS-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLS-50W

457.600đ 704.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-150W

1.544.400đ 2.376.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-50W

557.700đ 858.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-100W

954.850đ 1.469.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-50W

557.700đ 858.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA DỰ ÁN
-50%

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-150W

1.500.000đ 3.000.000đ

-50%

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-100W

1.100.000đ 2.200.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-200W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-200W

1.458.000đ 3.240.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-150W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-150W

972.000đ 2.160.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-100W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-100W

729.000đ 1.620.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-250W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-250W

1.890.000đ 3.780.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-200W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-200W

1.350.000đ 2.700.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-150W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-150W

990.000đ 1.980.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-100W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-100W

730.000đ 1.460.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-50W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-50W

330.000đ 660.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-50W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-50W

330.000đ 660.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-200W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-200W

1.440.000đ 2.880.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-150W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-150W

1.080.000đ 2.160.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-100W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-100W

648.000đ 1.440.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline