ĐÈN PHA LED CHIP SMD-MODUL

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN PHA LED CHIP SMD-MODUL
-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 480W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 480W - MODUL

5.225.000đ 9.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - MODUL

4.180.000đ 7.600.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - MODUL

3.300.000đ 6.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 240W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 240W - MODUL

2.612.500đ 4.750.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 200W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 200W - MODUL

2.117.500đ 3.850.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 150W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 150W - MODUL

1.787.500đ 3.250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 100W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 100W - MODUL

1.237.500đ 2.250.000đ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline