ĐÈN PHA SÂN BANH

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN PHA SÂN BANH
ĐÈN PHA LED CHÉN CỐC

Xem tất cả

ĐÈN PHA LED CẦU LỒI
-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 400W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 400W

2.760.000đ 4.600.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 300W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 300W

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 200W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 200W

1.680.000đ 2.800.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 150W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 150W

1.224.000đ 2.040.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 100W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 100W

1.032.000đ 1.720.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA CHÉN CHỮ NHẬT
-40%

Đèn pha chén chữ nhật 1000W

Đèn pha chén chữ nhật 1000W

5.408.400đ 9.014.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 800W

Đèn pha chén chữ nhật 800W

5.100.000đ 8.500.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 600W

Đèn pha chén chữ nhật 600W

3.576.000đ 5.960.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 500W

Đèn pha chén chữ nhật 500W

2.844.000đ 4.740.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 400W

Đèn pha chén chữ nhật 400W

2.352.000đ 3.920.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 300W

Đèn pha chén chữ nhật 300W

1.812.000đ 3.020.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA MODULE
-40%

Đèn pha module 1000W

Đèn pha module 1000W

9.480.000đ 15.800.000đ

-40%

Đèn pha module 800W

Đèn pha module 800W

7.500.000đ 12.500.000đ

-40%

Đèn pha module 600W

Đèn pha module 600W

5.460.000đ 9.100.000đ

-40%

Đèn pha module 500W

Đèn pha module 500W

4.560.000đ 7.600.000đ

-40%

Đèn pha module 400W

Đèn pha module 400W

3.780.000đ 6.300.000đ

-40%

Đèn pha module 300W

Đèn pha module 300W

3.060.000đ 5.100.000đ

-40%

Đèn pha module 250W

Đèn pha module 250W

2.316.000đ 3.860.000đ

-40%

Đèn pha module 200W

Đèn pha module 200W

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn pha module 150W

Đèn pha module 150W

1.560.000đ 2.600.000đ

-40%

Đèn pha module 100W

Đèn pha module 100W

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn pha module 50W

Đèn pha module 50W

900.000đ 1.500.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA XÁM
-40%

Đèn pha xám 400W

Đèn pha xám 400W

2.520.000đ 4.200.000đ

-40%

Đèn pha xám 300W

Đèn pha xám 300W

2.040.000đ 3.400.000đ

-40%

Đèn pha xám 600W

Đèn pha xám 600W

4.440.000đ 7.400.000đ

-40%

Đèn pha xám 200W

Đèn pha xám 200W

1.368.000đ 2.280.000đ

-40%

Đèn pha xám 500W

Đèn pha xám 500W

3.420.000đ 5.700.000đ

-40%

Đèn pha xám 150W

Đèn pha xám 150W

1.140.000đ 1.900.000đ

-40%

Đèn pha xám 100W

Đèn pha xám 100W

696.000đ 1.160.000đ

-40%

Đèn pha xám 50W

Đèn pha xám 50W

468.000đ 780.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA VUÔNG
-40%

Đèn pha vuông 250W

Đèn pha vuông 250W

1.800.000đ 3.000.000đ

-40%

Đèn pha vuông 200W

Đèn pha vuông 200W

1.356.000đ 2.260.000đ

-40%

Đèn pha vuông 150W

Đèn pha vuông 150W

936.000đ 1.560.000đ

-40%

Đèn pha vuông 100W

Đèn pha vuông 100W

612.000đ 1.020.000đ

-40%

Đèn pha vuông 50W

Đèn pha vuông 50W

360.000đ 600.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA CHIẾU CẨU
-40%

Đèn pha chiếu cẩu 800W

Đèn pha chiếu cẩu 800W

6.720.000đ 11.200.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 600W

Đèn pha chiếu cẩu 600W

5.640.000đ 9.400.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 500W

Đèn pha chiếu cẩu 500W

4.560.000đ 7.600.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 200W

Đèn pha chiếu cẩu 200W

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 150W

Đèn pha chiếu cẩu 150W

1.980.000đ 3.300.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 100W

Đèn pha chiếu cẩu 100W

1.860.000đ 3.100.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline