ĐÈN PHA TIÊU CHUẨN

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN PHA TIÊU CHUẨN
-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-150W

1.115.400đ 1.716.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-100W

543.400đ 836.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-50W

328.900đ 506.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-600W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-600W

4.075.500đ 6.270.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-500W

3.289.000đ 5.060.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-400W

2.359.500đ 3.630.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-300W

1.716.000đ 2.640.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-250W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-250W

1.573.000đ 2.420.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-200W

1.315.600đ 2.024.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-150W

1.144.000đ 1.760.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-150W

1.186.900đ 1.826.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-200W

2.788.500đ 4.290.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-100W

657.800đ 1.012.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-50W

429.000đ 660.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-20W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-20W

214.500đ 330.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-200W

1.244.100đ 1.914.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-100W

972.400đ 1.496.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-300W

2.717.000đ 4.180.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-200W

2.002.000đ 3.080.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-100W

1.144.000đ 1.760.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-30W

228.800đ 352.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-150W

929.500đ 1.430.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-100W

500.500đ 770.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-50W

314.600đ 484.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-50W

286.000đ 440.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-400W

1.787.500đ 2.750.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-300W

1.358.500đ 2.090.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-200W

929.500đ 1.430.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-100W

500.500đ 770.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-150W

1.030.250đ 1.585.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-100W

715.000đ 1.100.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-50W

429.000đ 660.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-30W

400.400đ 616.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-300W

1.254.825đ 1.930.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-200W

975.975đ 1.501.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-150W

743.600đ 1.144.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-100W

492.635đ 757.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-500W

2.184.325đ 3.360.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-300W

1.301.300đ 2.002.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-400W

1.626.625đ 2.502.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-200W

836.550đ 1.287.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-100W

492.635đ 757.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-250W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-250W

1.301.300đ 2.002.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-200W

1.022.450đ 1.573.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-150W

678.535đ 1.043.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-100W

447.850đ 689.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-50W

242.938đ 373.750đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-200W

1.208.350đ 1.859.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-300W

1.347.775đ 2.073.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-50W

232.375đ 357.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-100W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-150W

604.175đ 929.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-150W

883.025đ 1.358.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-200W

1.068.925đ 1.644.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-50W

390.813đ 601.250đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-30W

204.490đ 314.600đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-100W

688.675đ 1.059.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-400W

1.719.575đ 2.645.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-100W

613.470đ 943.800đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-50W

288.145đ 443.300đ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline