ĐÈN VMT CÁC LOẠI

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN VMT CÁC LOẠI
ĐÈN THANH LED NGOÀI TRỜI

Xem tất cả

ĐÈN LED CHIẾU CÂY
-30%

Đèn cắm cỏ CND 12W

Đèn cắm cỏ CND 12W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 7W

Đèn cắm cỏ CND 7W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 5W

Đèn cắm cỏ CND 5W

238.000đ 340.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ có mũ 15W

Đèn cắm cỏ có mũ 15W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ có mũ 5W

Đèn cắm cỏ có mũ 5W

238.000đ 340.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CG 7W

Đèn cắm cỏ CG 7W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CG 5W

Đèn cắm cỏ CG 5W

175.000đ 250.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 12W

Đèn cắm cỏ CKL 12W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 7W

Đèn cắm cỏ CKL 7W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 5W

Đèn cắm cỏ CKL 5W

182.000đ 260.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ 3 mắt 3W

Đèn cắm cỏ 3 mắt 3W

154.000đ 220.000đ

-30%

Đèn chiếu cây COB 12W

Đèn chiếu cây COB 12W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây COB 7W

Đèn chiếu cây COB 7W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 18W

Đèn chiếu cây HLK 18W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 12W

Đèn chiếu cây HLK 12W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 7W

Đèn chiếu cây HLK 7W

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 18W

Đèn chiếu cây SMD 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 12W

Đèn chiếu cây SMD 12W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 9W

Đèn chiếu cây SMD 9W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 36W

Đèn chiếu cây cao cấp 36W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 24W

Đèn chiếu cây cao cấp 24W

602.000đ 860.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 18W

Đèn chiếu cây cao cấp 18W

546.000đ 780.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 15W

Đèn chiếu cây cao cấp 15W

462.000đ 660.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 12W

Đèn chiếu cây cao cấp 12W

448.000đ 640.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 9W

Đèn chiếu cây cao cấp 9W

392.000đ 560.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 6W

Đèn chiếu cây cao cấp 6W

280.000đ 400.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 50W

Đèn chiếu cây xám 50W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 36W

Đèn chiếu cây xám 36W

665.000đ 950.000đ

Đèn chiếu cây xám 24W

Đèn chiếu cây xám 24W

Giá: Liên hệ

-30%

Đèn chiếu cây xám 18W

Đèn chiếu cây xám 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 15W

Đèn chiếu cây xám 15W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 12W

Đèn chiếu cây xám 12W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 9W

Đèn chiếu cây xám 9W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 6W

Đèn chiếu cây xám 6W

259.000đ 370.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 3W

Đèn chiếu cây xám 3W

154.000đ 220.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM
-30%

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 3

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 3

448.000đ 640.000đ

-30%

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 2

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 2

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 1

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 1

280.000đ 400.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 81W

Đèn chiếu điểm tròn 81W

2.520.000đ 3.600.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 54W

Đèn chiếu điểm tròn 54W

1.680.000đ 2.400.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 36W

Đèn chiếu điểm tròn 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 27W

Đèn chiếu điểm tròn 27W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 18W

Đèn chiếu điểm tròn 18W

672.000đ 960.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 36W

Đèn chiếu điểm vuông 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 24W

Đèn chiếu điểm vuông 24W

875.000đ 1.250.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 18W

Đèn chiếu điểm vuông 18W

658.000đ 940.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 30W

Đèn rọi cột dài 30W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 20W

Đèn rọi cột dài 20W

413.000đ 590.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 10W

Đèn rọi cột dài 10W

276.500đ 395.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 50W

Đèn rọi cột lùn 50W

770.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 30W

Đèn rọi cột lùn 30W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 20W

Đèn rọi cột lùn 20W

413.000đ 590.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 10W

Đèn rọi cột lùn 10W

276.500đ 395.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM ĐẤT
-30%

Đèn dẫn lối 3W

Đèn dẫn lối 3W

168.000đ 240.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 10W

Đèn dẫn lối 10W

175.000đ 250.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 6W

Đèn dẫn lối 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18-24W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18-24W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 9-12W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 9-12W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 3-6W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 3-6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 24W

Đèn âm đất chỉnh hướng 24W

1.078.000đ 1.540.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 18W

Đèn âm đất chỉnh hướng 18W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 12W

Đèn âm đất chỉnh hướng 12W

672.000đ 960.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 9W

Đèn âm đất chỉnh hướng 9W

658.000đ 940.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 36W

Đèn âm đất vuông 36W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 24W

Đèn âm đất vuông 24W

882.000đ 1.260.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 18W

Đèn âm đất vuông 18W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 12W

Đèn âm đất vuông 12W

476.000đ 680.000đ

-30%

Đèn âm đất dạng vuông 9W

Đèn âm đất dạng vuông 9W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn âm đất dạng vuông 6W

Đèn âm đất dạng vuông 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 4W

Đèn âm đất vuông 4W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 3W

Đèn âm đất vuông 3W

280.000đ 400.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 40-50W

Đèn âm đất tròn COB 40-50W

875.000đ 1.250.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 20-30W

Đèn âm đất tròn COB 20-30W

616.000đ 880.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 12-15W

Đèn âm đất tròn COB 12-15W

546.000đ 780.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 7-10W

Đèn âm đất tròn COB 7-10W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 3-5W

Đèn âm đất tròn COB 3-5W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 50W

Đèn âm trần tròn 50W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 36W

Đèn âm trần tròn 36W

812.000đ 1.160.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 24W

Đèn âm trần tròn 24W

574.000đ 820.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 18W

Đèn âm trần tròn 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 12W

Đèn âm trần tròn 12W

343.000đ 490.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 9W

Đèn âm trần tròn 9W

287.000đ 410.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 6W

Đèn âm trần tròn 6W

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 3W

Đèn âm trần tròn 3W

182.000đ 260.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 1W

Đèn âm trần tròn 1W

154.000đ 220.000đ

Xem tất cả

ĐÈN ÂM NƯỚC
-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 1000W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 1000W

1.680.000đ 2.400.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 600W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 600W

1.400.000đ 2.000.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 500W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 500W

1.092.000đ 1.560.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 400W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 400W

882.000đ 1.260.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 300W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 300W

728.000đ 1.040.000đ

-30%

Đèn bể bơi 36W

Đèn bể bơi 36W

980.000đ 1.400.000đ

-30%

Đèn bể bơi 24W

Đèn bể bơi 24W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn bể bơi 18W

Đèn bể bơi 18W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn bể bơi 12W

Đèn bể bơi 12W

616.000đ 880.000đ

-30%

Đèn bể bơi 9W

Đèn bể bơi 9W

602.000đ 860.000đ

Đèn âm nước bánh xe 24W

Đèn âm nước bánh xe 24W

1.100.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 18W

Đèn âm nước bánh xe 18W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 12W

Đèn âm nước bánh xe 12W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 9W

Đèn âm nước bánh xe 9W

455.000đ 650.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 6W

Đèn âm nước bánh xe 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 36W

Đèn âm nước chân đế 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 24W

Đèn âm nước chân đế 24W

770.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 18W

Đèn âm nước chân đế 18W

497.000đ 710.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 15W

Đèn âm nước chân đế 15W

392.000đ 560.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 12W

Đèn âm nước chân đế 12W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 9W

Đèn âm nước chân đế 9W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 6W

Đèn âm nước chân đế 6W

287.000đ 410.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 3W

Đèn âm nước chân đế 3W

203.000đ 290.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline