FSL LIGHTING

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

FSL LIGHTING
ĐÈN LED ĐƯỜNG FSL
-35%

 FSL . Đèn đường LED 250W

FSL . Đèn đường LED 250W

11.111.100đ 17.094.000đ

-35%

FSL.Đèn đường LED 200W

FSL.Đèn đường LED 200W

8.886.800đ 13.672.000đ

-35%

FSL. Đèn đường LED 150W

FSL. Đèn đường LED 150W

6.930.950đ 10.663.000đ

-35%

FSL. Đèn đường LED 120W

FSL. Đèn đường LED 120W

5.545.800đ 8.532.000đ

-35%

FSL.Đèn đường led 90W

FSL.Đèn đường led 90W

4.160.000đ 6.400.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED ÂM TRẦN FSL
-35%

Đèn LED âm trần 9W tròn RPL-9W

Đèn LED âm trần 9W tròn RPL-9W

151.450đ 233.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 24W tròn RPL-24W

Đèn LED âm trần 24W tròn RPL-24W

432.250đ 665.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 18W tròn RPL-18W

Đèn LED âm trần 18W tròn RPL-18W

248.950đ 383.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 12W tròn RPL-12W

Đèn LED âm trần 12W tròn RPL-12W

177.450đ 273.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 6W tròn RPL-6W

Đèn LED âm trần 6W tròn RPL-6W

115.700đ 178.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 6W vuông SPL-6W

Đèn LED âm trần 6W vuông SPL-6W

115.700đ 178.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 9W vuông SPL-9W

Đèn LED âm trần 9W vuông SPL-9W

151.450đ 233.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 12W vuông SPL-12W

Đèn LED âm trần 12W vuông SPL-12W

177.450đ 273.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 15W vuông SPL-15W

Đèn LED âm trần 15W vuông SPL-15W

221.000đ 340.000đ

-35%

Đèn  LED âm trần 18W vuông SPL-18W

Đèn LED âm trần 18W vuông SPL-18W

248.950đ 383.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 24W vuông SPL-24W

Đèn LED âm trần 24W vuông SPL-24W

432.250đ 665.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED PANEL FSL
-35%

Đèn LED panel FSL-600x600-48W

Đèn LED panel FSL-600x600-48W

812.500đ 1.250.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-300x300-12W

Đèn LED panel FSL-300x300-12W

344.500đ 530.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-600x1200-80W

Đèn LED panel FSL-600x1200-80W

1.836.250đ 2.825.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-300x1200-40W

Đèn LED panel FSL-300x1200-40W

787.800đ 1.212.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-300x600-18W

Đèn LED panel FSL-300x600-18W

552.500đ 850.000đ

Xem tất cả

ĐÈN NHÀ XƯỠNG FSL
-32%

Đèn LED nhà xưởng FSL 200W

Đèn LED nhà xưởng FSL 200W

2.686.000đ 3.950.000đ

-30%

Đèn LED nhà xưởng FSL 150W

Đèn LED nhà xưởng FSL 150W

2.142.000đ 3.060.000đ

-30%

Đèn LED nhà xưởng FSL 100W

Đèn LED nhà xưởng FSL 100W

1.470.000đ 2.100.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED TUÝP T8, T5 FSL

Xem tất cả

ĐÈN PHA LED FSL
-35%

FSL. PHA LED 100W

FSL. PHA LED 100W

1.035.450đ 1.593.000đ

-35%

FSL. PHA LED 150W

FSL. PHA LED 150W

1.787.500đ 2.750.000đ

-35%

FSL. PHA LED 200W

FSL. PHA LED 200W

2.323.750đ 3.575.000đ

-35%

ĐÈN LED DOWNLIGHT MẮT ẾCH FSL

ĐÈN LED DOWNLIGHT MẮT ẾCH FSL

313.300đ 482.000đ

-35%

FSL. PHA LED 10W

FSL. PHA LED 10W

196.950đ 303.000đ

-35%

FSL. PHA LED 20W

FSL. PHA LED 20W

295.750đ 455.000đ

-35%

FSL. PHA LED 30W

FSL. PHA LED 30W

429.000đ 660.000đ

-35%

FSL. PHA LED 50W

FSL. PHA LED 50W

607.750đ 935.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline