HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM
PHỤ KIỆN CHO ĐÈN RAY VÀ THANH RAY
-40%

ĐẦU BỊT THANH RAY NAM CHÂM

ĐẦU BỊT THANH RAY NAM CHÂM

12.000đ 20.000đ

-40%

NỐI VUÔNG NAM CHÂM

NỐI VUÔNG NAM CHÂM

210.000đ 350.000đ

-40%

NỐI NỐI TIẾP NAM CHÂM

NỐI NỐI TIẾP NAM CHÂM

150.000đ 250.000đ

-40%

NỐI THẲNG NAM CHÂM

NỐI THẲNG NAM CHÂM

120.000đ 200.000đ

-40%

NỐI NGUỒN NAM CHÂM

NỐI NGUỒN NAM CHÂM

120.000đ 200.000đ

Xem tất cả

THANH RAY NAM CHÂM + NGUỒN
-40%

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 2 MÉT

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 2 MÉT

600.000đ 1.000.000đ

-40%

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 1 MÉT

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 1 MÉT

300.000đ 500.000đ

-40%

NGUỒN MEALWELL 48V 200W

NGUỒN MEALWELL 48V 200W

660.000đ 1.100.000đ

-40%

NGUỒN MEALWELL 48V 100W

NGUỒN MEALWELL 48V 100W

420.000đ 700.000đ

Xem tất cả

ĐÈN RAY NAM CHÂM
-40%

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 12W

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 12W

720.000đ 1.200.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 6W

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 6W

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN SPORTLIGHT NAM CHÂM 12W

ĐÈN SPORTLIGHT NAM CHÂM 12W

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 20W

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 20W

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 18W

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 18W

336.000đ 560.000đ

-40%

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 12W

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 12W

264.000đ 440.000đ

-40%

ĐÈN TIÊU ĐIỂM NAM CHÂM 12W

ĐÈN TIÊU ĐIỂM NAM CHÂM 12W

252.000đ 420.000đ

-40%

ĐÈN GẤP MẮT LED NAM CHÂM

ĐÈN GẤP MẮT LED NAM CHÂM

420.000đ 700.000đ

-40%

ĐÈN GẤP MẮT LED XOAY 360 NAM CHÂM

ĐÈN GẤP MẮT LED XOAY 360 NAM CHÂM

420.000đ 700.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline