LED THANH NHÔM

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

LED THANH NHÔM
SILICON UỐN DẺO

Silicon uốn dẻo 5025

Silicon uốn dẻo 5025

140.000đ 140.000đ

Silicon uốn dẻo 4025

Silicon uốn dẻo 4025

120.000đ 120.000đ

Silicon uốn dẻo 3020

Silicon uốn dẻo 3020

70.000đ 70.000đ

Silicon uốn dẻo 2020

Silicon uốn dẻo 2020

60.000đ 60.000đ

Silicon uốn dẻo 2014

Silicon uốn dẻo 2014

40.000đ 40.000đ

Silicon uốn dẻo 1212

Silicon uốn dẻo 1212

25.000đ 25.000đ

Xem tất cả

THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH LẮP NỔI
-50%

Thanh nhôm nổi 510

Thanh nhôm nổi 510

50.000đ 100.000đ

Nhôm đen, âm, nổi

Nhôm đen, âm, nổi

40.000đ 40.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 509

Thanh nhôm nổi 509

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 613

Thanh nhôm nổi 613

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 505

Thanh nhôm nổi 505

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 617

Thanh nhôm nổi 617

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 3020M

Thanh nhôm nổi 3020M

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 3535M

Thanh nhôm nổi 3535M

140.000đ 280.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 5035MJ

Thanh nhôm nổi 5035MJ

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 7676MJ

Thanh nhôm nổi 7676MJ

315.000đ 630.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 7635M

Thanh nhôm nổi 7635M

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 10040M

Thanh nhôm nổi 10040M

350.000đ 700.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 5075

Thanh nhôm nổi 5075

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 623

Thanh nhôm nổi 623

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm V góc 601

Thanh nhôm V góc 601

50.000đ 100.000đ

-50%

Thanh nhôm V góc 614

Thanh nhôm V góc 614

65.000đ 130.000đ

-50%

Thanh nhôm tròn D30

Thanh nhôm tròn D30

115.000đ 230.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 624

Thanh nhôm nổi 624

65.000đ 130.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 630

Thanh nhôm nổi 630

200.000đ 400.000đ

-50%

Thanh nhôm kẹp kính

Thanh nhôm kẹp kính

100.000đ 200.000đ

-50%

Thanh nhôm dẻo

Thanh nhôm dẻo

100.000đ 200.000đ

Xem tất cả

THANH NHÔM ĐỊNH HÌNH LẮP ÂM TƯỜNG

Thanh nhôm âm 303

Thanh nhôm âm 303

70.000đ 70.000đ

Thanh nhôm âm 302

Thanh nhôm âm 302

70.000đ 70.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 508

Thanh nhôm âm 508

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 618

Thanh nhôm âm 618

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 605

Thanh nhôm âm 605

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 619

Thanh nhôm âm 619

80.000đ 160.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 5035AJ

Thanh nhôm âm 5035AJ

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 7635AJ

Thanh nhôm âm 7635AJ

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 12040AJ

Thanh nhôm âm 12040AJ

425.000đ 850.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 4020A

Thanh nhôm âm 4020A

80.000đ 160.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 10040AJ

Thanh nhôm âm 10040AJ

350.000đ 700.000đ

Xem tất cả

LED DÂY + NGUỒN LED DÂY
-50%

Nguồn ngoài trời 12V loại 300W

Nguồn ngoài trời 12V loại 300W

500.000đ 1.000.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 30A

Nguồn tổ ong 12V dòng 30A

320.000đ 640.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 20A

Nguồn tổ ong 12V dòng 20A

240.000đ 480.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 10A

Nguồn tổ ong 12V dòng 10A

150.000đ 300.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 5A

Nguồn tổ ong 12V dòng 5A

110.000đ 220.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V loại 300W

Nguồn tổ ong 12V loại 300W

210.000đ 420.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V loại 200W

Nguồn tổ ong 12V loại 200W

180.000đ 360.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V loại 150W

Nguồn tổ ong 12V loại 150W

160.000đ 320.000đ

-50%

Nguồn đũa 12V dòng 5A

Nguồn đũa 12V dòng 5A

85.000đ 170.000đ

-50%

Nguồn đũa dài 12V dòng 3A

Nguồn đũa dài 12V dòng 3A

40.000đ 80.000đ

-50%

Nguồn đũa dài 12V dòng 2A

Nguồn đũa dài 12V dòng 2A

30.000đ 60.000đ

-50%

Led dây âm nước 12V dòng 168LED/M

Led dây âm nước 12V dòng 168LED/M

375.000đ 750.000đ

-50%

Led dây 2835 24V dòng 168LED/M

Led dây 2835 24V dòng 168LED/M

310.000đ 620.000đ

-50%

Led dây 2835 12V dòng 168LED/M

Led dây 2835 12V dòng 168LED/M

260.000đ 520.000đ

-50%

Led dây 2835 12V dòng 120LED/M

Led dây 2835 12V dòng 120LED/M

120.000đ 240.000đ

Nối lục giác

Nối lục giác

50.000đ 50.000đ

Nối tam giác,  nối vuông

Nối tam giác, nối vuông

30.000đ 30.000đ

Led dây 12V Đổi màu RGB

Led dây 12V Đổi màu RGB

230.000đ 230.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline