ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM
ĐÈN RỌI CỘT GÓC NHỎ

Xem tất cả

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM TRÒN
-30%

Đèn chiếu điểm tròn 81W

Đèn chiếu điểm tròn 81W

2.520.000đ 3.600.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 54W

Đèn chiếu điểm tròn 54W

1.680.000đ 2.400.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 36W

Đèn chiếu điểm tròn 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 27W

Đèn chiếu điểm tròn 27W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 18W

Đèn chiếu điểm tròn 18W

672.000đ 960.000đ

Xem tất cả

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM VUÔNG
-30%

Đèn chiếu điểm vuông 36W

Đèn chiếu điểm vuông 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 24W

Đèn chiếu điểm vuông 24W

875.000đ 1.250.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 18W

Đèn chiếu điểm vuông 18W

658.000đ 940.000đ

Xem tất cả

ĐÈN RỌI CỘT DÀI
-30%

Đèn rọi cột dài 30W

Đèn rọi cột dài 30W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 20W

Đèn rọi cột dài 20W

413.000đ 590.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 10W

Đèn rọi cột dài 10W

276.500đ 395.000đ

Xem tất cả

ĐÈN RỌI CỘT LÙN
-30%

Đèn rọi cột lùn 30W

Đèn rọi cột lùn 30W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 20W

Đèn rọi cột lùn 20W

413.000đ 590.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 10W

Đèn rọi cột lùn 10W

276.500đ 395.000đ

Xem tất cả

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG VMT VIỆT NAM

0
Zalo
Hotline