Sản phẩm

8:00 AM - 18:00 PM

028 225 30313

Sản phẩm
ĐÈN ÂM TRẦN CAO CẤP

Xem tất cả

ĐÈN TƯỜNG CAO CẤP
-50%

Đèn Tường Led VMT-6+2BK/WH

Đèn Tường Led VMT-6+2BK/WH

262.000đ 524.000đ

-50%

Đèn Tường Led Chip Cree VMT-10T-V

Đèn Tường Led Chip Cree VMT-10T-V

262.000đ 524.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-NTG

Đèn Tường Led VMT-NTG

125.000đ 250.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-NTT

Đèn Tường Led VMT-NTT

125.000đ 250.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-NTĐ

Đèn Tường Led VMT-NTĐ

125.000đ 250.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-110BK

Đèn Tường Led VMT-110BK

325.000đ 650.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-109BK

Đèn Tường Led VMT-109BK

325.000đ 650.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-79BK

Đèn Tường Led VMT-79BK

281.000đ 562.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-82BK

Đèn Tường Led VMT-82BK

362.000đ 724.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-77BK

Đèn Tường Led VMT-77BK

281.000đ 562.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-76BK

Đèn Tường Led VMT-76BK

281.000đ 562.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-78BK

Đèn Tường Led VMT-78BK

281.000đ 562.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-161BK/WH

Đèn Tường Led VMT-161BK/WH

300.000đ 600.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-40BK

Đèn Tường Led VMT-40BK

212.000đ 424.000đ

-50%

Đèn Tường Led Trong Nhà VMT-17WH

Đèn Tường Led Trong Nhà VMT-17WH

131.000đ 262.000đ

-50%

Đèn Tường Led Trong Nhà VMT-17BK

Đèn Tường Led Trong Nhà VMT-17BK

131.000đ 262.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-39WH-2

Đèn Tường Led VMT-39WH-2

168.000đ 336.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-39BK-2

Đèn Tường Led VMT-39BK-2

168.000đ 336.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-39-PRO

Đèn Tường Led VMT-39-PRO

412.000đ 824.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-42T

Đèn Tường Led VMT-42T

225.000đ 450.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-42Đ

Đèn Tường Led VMT-42Đ

225.000đ 450.000đ

-50%

Đèn Tường Led 4 Màu VMT-179Đ-8-4M

Đèn Tường Led 4 Màu VMT-179Đ-8-4M

187.000đ 374.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-21Đ

Đèn Tường Led VMT-21Đ

135.000đ 270.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-21T

Đèn Tường Led VMT-21T

135.000đ 270.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-20-BK

Đèn Tường Led VMT-20-BK

122.500đ 245.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-20-WH

Đèn Tường Led VMT-20-WH

122.000đ 244.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-22Đ

Đèn Tường Led VMT-22Đ

115.000đ 230.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-22T

Đèn Tường Led VMT-22T

115.000đ 230.000đ

-50%

Đèn Tường Led Xoay 360 Độ

Đèn Tường Led Xoay 360 Độ

362.000đ 724.000đ

-50%

ĐÈN TƯỜNG LED VMT-X2-60G

ĐÈN TƯỜNG LED VMT-X2-60G

325.000đ 650.000đ

-50%

Đèn Tường Led VMT-X2-30G

Đèn Tường Led VMT-X2-30G

300.000đ 600.000đ

Xem tất cả

ĐÈN NATIONLED
-45%

ĐÈN LED BỂ BƠI 24W - VMT LIGHTING

ĐÈN LED BỂ BƠI 24W - VMT LIGHTING

1.127.500đ 2.050.000đ

-45%

ĐÈN LED BỂ BƠI 18W - VMT LIGHTING

ĐÈN LED BỂ BƠI 18W - VMT LIGHTING

1.045.000đ 1.900.000đ

-45%

ĐÈN LED BỂ BƠI 12W - VMT LIGHTING

ĐÈN LED BỂ BƠI 12W - VMT LIGHTING

907.500đ 1.650.000đ

-45%

ĐÈN LED BỂ BƠI 9W - VMT LIGHTING

ĐÈN LED BỂ BƠI 9W - VMT LIGHTING

797.500đ 1.450.000đ

-45%

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 200W - CHIPS COB

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 200W - CHIPS COB

1.787.500đ 3.250.000đ

-45%

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 150W - CHIPS COB

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 150W - CHIPS COB

1.292.500đ 2.350.000đ

-45%

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 100W - CHIPS COB

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ 100W - CHIPS COB

907.500đ 1.650.000đ

-45%

ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W - PROFESSIONAL

ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W - PROFESSIONAL

880.000đ 1.600.000đ

-45%

ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W - ECONOMY

ĐÈN ĐƯỜNG LED 100W - ECONOMY

880.000đ 1.600.000đ

-45%

ĐÈN ĐƯỜNG LED 50W - ECONOMY

ĐÈN ĐƯỜNG LED 50W - ECONOMY

330.000đ 600.000đ

-45%

MÁNG ĐÈN T8 CHỐNG NỔ 2 BÓNG - 1,2M

MÁNG ĐÈN T8 CHỐNG NỔ 2 BÓNG - 1,2M

660.000đ 1.200.000đ

-45%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO-150W PLUS

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO-150W PLUS

1.100.000đ 2.000.000đ

-45%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO-120W PLUS

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO-120W PLUS

990.000đ 1.800.000đ

-45%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO-100W PLUS

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO-100W PLUS

907.500đ 1.650.000đ

-45%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO - 100W CLASS

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO - 100W CLASS

825.000đ 1.500.000đ

-45%

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO - 50W CLASS

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG UFO - 50W CLASS

660.000đ 1.200.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 600W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 600W - LIGHTHOUSE

4.400.000đ 8.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 500W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 500W - LIGHTHOUSE

3.850.000đ 7.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - LIGHTHOUSE

3.025.000đ 5.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - LIGHTHOUSE

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - LIGHTHOUSE

2.145.000đ 3.900.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 480W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 480W - MODUL

5.225.000đ 9.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 400W - MODUL

4.180.000đ 7.600.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 300W - MODUL

3.300.000đ 6.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 240W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 240W - MODUL

2.612.500đ 4.750.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 200W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 200W - MODUL

2.117.500đ 3.850.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 150W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 150W - MODUL

1.787.500đ 3.250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 100W - MODUL

ĐÈN PHA LED CHIP SMD 100W - MODUL

1.237.500đ 2.250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 500W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 500W - CUP SPORT

4.125.000đ 7.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 400W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 400W - CUP SPORT

3.025.000đ 5.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 300W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 300W - CUP SPORT

2.475.000đ 4.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 200W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 200W - CUP SPORT

1.650.000đ 3.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 150W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 150W - CUP SPORT

1.375.000đ 2.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED CHIP COB 100W - CUP SPORT

ĐÈN PHA LED CHIP COB 100W - CUP SPORT

825.000đ 1.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 100W

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 100W

495.000đ 900.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED ECONOMY 50W

ĐÈN PHA LED ECONOMY 50W

275.000đ 500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 20W

ĐÈN PHA LED ECONOMY - 20W

137.500đ 250.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 200W

ĐÈN PHA LED PLUS 200W

1.100.000đ 2.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 150W

ĐÈN PHA LED PLUS 150W

825.000đ 1.500.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 100W

ĐÈN PHA LED PLUS 100W

550.000đ 1.000.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 50W

ĐÈN PHA LED PLUS 50W

302.500đ 550.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 30W

ĐÈN PHA LED PLUS 30W

192.500đ 350.000đ

-45%

ĐÈN PHA LED PLUS 20W

ĐÈN PHA LED PLUS 20W

143.000đ 260.000đ

Xem tất cả

ĐÈN VMT CÁC LOẠI
-30%

Đèn thanh led ngoài trời mẫu V 6W

Đèn thanh led ngoài trời mẫu V 6W

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 12W

Đèn cắm cỏ CND 12W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 7W

Đèn cắm cỏ CND 7W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CND 5W

Đèn cắm cỏ CND 5W

238.000đ 340.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ có mũ 15W

Đèn cắm cỏ có mũ 15W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ có mũ 5W

Đèn cắm cỏ có mũ 5W

238.000đ 340.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CG 7W

Đèn cắm cỏ CG 7W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CG 5W

Đèn cắm cỏ CG 5W

175.000đ 250.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 12W

Đèn cắm cỏ CKL 12W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 7W

Đèn cắm cỏ CKL 7W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ CKL 5W

Đèn cắm cỏ CKL 5W

182.000đ 260.000đ

-30%

Đèn cắm cỏ 3 mắt 3W

Đèn cắm cỏ 3 mắt 3W

154.000đ 220.000đ

-30%

Đèn chiếu cây COB 12W

Đèn chiếu cây COB 12W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây COB 7W

Đèn chiếu cây COB 7W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 18W

Đèn chiếu cây HLK 18W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 12W

Đèn chiếu cây HLK 12W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây HLK 7W

Đèn chiếu cây HLK 7W

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 18W

Đèn chiếu cây SMD 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 12W

Đèn chiếu cây SMD 12W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây SMD 9W

Đèn chiếu cây SMD 9W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 36W

Đèn chiếu cây cao cấp 36W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 24W

Đèn chiếu cây cao cấp 24W

602.000đ 860.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 18W

Đèn chiếu cây cao cấp 18W

546.000đ 780.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 15W

Đèn chiếu cây cao cấp 15W

462.000đ 660.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 12W

Đèn chiếu cây cao cấp 12W

448.000đ 640.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 9W

Đèn chiếu cây cao cấp 9W

392.000đ 560.000đ

-30%

Đèn chiếu cây cao cấp 6W

Đèn chiếu cây cao cấp 6W

280.000đ 400.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 50W

Đèn chiếu cây xám 50W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 36W

Đèn chiếu cây xám 36W

665.000đ 950.000đ

Đèn chiếu cây xám 24W

Đèn chiếu cây xám 24W

Giá: Liên hệ

-30%

Đèn chiếu cây xám 18W

Đèn chiếu cây xám 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 15W

Đèn chiếu cây xám 15W

378.000đ 540.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 12W

Đèn chiếu cây xám 12W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 9W

Đèn chiếu cây xám 9W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 6W

Đèn chiếu cây xám 6W

259.000đ 370.000đ

-30%

Đèn chiếu cây xám 3W

Đèn chiếu cây xám 3W

154.000đ 220.000đ

-30%

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 3

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 3

448.000đ 640.000đ

-30%

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 2

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 2

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 1

Đèn rọi cột góc nhỏ 10W mẫu 1

280.000đ 400.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 81W

Đèn chiếu điểm tròn 81W

2.520.000đ 3.600.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 54W

Đèn chiếu điểm tròn 54W

1.680.000đ 2.400.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 36W

Đèn chiếu điểm tròn 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 27W

Đèn chiếu điểm tròn 27W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm tròn 18W

Đèn chiếu điểm tròn 18W

672.000đ 960.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 36W

Đèn chiếu điểm vuông 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 24W

Đèn chiếu điểm vuông 24W

875.000đ 1.250.000đ

-30%

Đèn chiếu điểm vuông 18W

Đèn chiếu điểm vuông 18W

658.000đ 940.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 30W

Đèn rọi cột dài 30W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 20W

Đèn rọi cột dài 20W

413.000đ 590.000đ

-30%

Đèn rọi cột dài 10W

Đèn rọi cột dài 10W

276.500đ 395.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 50W

Đèn rọi cột lùn 50W

770.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 30W

Đèn rọi cột lùn 30W

560.000đ 800.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 20W

Đèn rọi cột lùn 20W

413.000đ 590.000đ

-30%

Đèn rọi cột lùn 10W

Đèn rọi cột lùn 10W

276.500đ 395.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 3W

Đèn dẫn lối 3W

168.000đ 240.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 10W

Đèn dẫn lối 10W

175.000đ 250.000đ

-30%

Đèn dẫn lối 6W

Đèn dẫn lối 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18-24W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 18-24W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 9-12W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 9-12W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 6-9W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm đất thanh chữ nhật 3-6W

Đèn âm đất thanh chữ nhật 3-6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 24W

Đèn âm đất chỉnh hướng 24W

1.078.000đ 1.540.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 18W

Đèn âm đất chỉnh hướng 18W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 12W

Đèn âm đất chỉnh hướng 12W

672.000đ 960.000đ

-30%

Đèn âm đất chỉnh hướng 9W

Đèn âm đất chỉnh hướng 9W

658.000đ 940.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 36W

Đèn âm đất vuông 36W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 24W

Đèn âm đất vuông 24W

882.000đ 1.260.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 18W

Đèn âm đất vuông 18W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 12W

Đèn âm đất vuông 12W

476.000đ 680.000đ

-30%

Đèn âm đất dạng vuông 9W

Đèn âm đất dạng vuông 9W

420.000đ 600.000đ

-30%

Đèn âm đất dạng vuông 6W

Đèn âm đất dạng vuông 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 4W

Đèn âm đất vuông 4W

294.000đ 420.000đ

-30%

Đèn âm đất vuông 3W

Đèn âm đất vuông 3W

280.000đ 400.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 40-50W

Đèn âm đất tròn COB 40-50W

875.000đ 1.250.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 20-30W

Đèn âm đất tròn COB 20-30W

616.000đ 880.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 12-15W

Đèn âm đất tròn COB 12-15W

546.000đ 780.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 7-10W

Đèn âm đất tròn COB 7-10W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm đất tròn COB 3-5W

Đèn âm đất tròn COB 3-5W

210.000đ 300.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 50W

Đèn âm trần tròn 50W

1.120.000đ 1.600.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 36W

Đèn âm trần tròn 36W

812.000đ 1.160.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 24W

Đèn âm trần tròn 24W

574.000đ 820.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 18W

Đèn âm trần tròn 18W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 12W

Đèn âm trần tròn 12W

343.000đ 490.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 9W

Đèn âm trần tròn 9W

287.000đ 410.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 6W

Đèn âm trần tròn 6W

252.000đ 360.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 3W

Đèn âm trần tròn 3W

182.000đ 260.000đ

-30%

Đèn âm trần tròn 1W

Đèn âm trần tròn 1W

154.000đ 220.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 1000W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 1000W

1.680.000đ 2.400.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 600W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 600W

1.400.000đ 2.000.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 500W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 500W

1.092.000đ 1.560.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 400W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 400W

882.000đ 1.260.000đ

-30%

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 300W

Bộ đổi nguồn đèn âm nước 300W

728.000đ 1.040.000đ

-30%

Đèn bể bơi 36W

Đèn bể bơi 36W

980.000đ 1.400.000đ

-30%

Đèn bể bơi 24W

Đèn bể bơi 24W

910.000đ 1.300.000đ

-30%

Đèn bể bơi 18W

Đèn bể bơi 18W

840.000đ 1.200.000đ

-30%

Đèn bể bơi 12W

Đèn bể bơi 12W

616.000đ 880.000đ

-30%

Đèn bể bơi 9W

Đèn bể bơi 9W

602.000đ 860.000đ

Đèn âm nước bánh xe 24W

Đèn âm nước bánh xe 24W

1.100.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 18W

Đèn âm nước bánh xe 18W

630.000đ 900.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 12W

Đèn âm nước bánh xe 12W

490.000đ 700.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 9W

Đèn âm nước bánh xe 9W

455.000đ 650.000đ

-30%

Đèn âm nước bánh xe 6W

Đèn âm nước bánh xe 6W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 36W

Đèn âm nước chân đế 36W

1.050.000đ 1.500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 24W

Đèn âm nước chân đế 24W

770.000đ 1.100.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 18W

Đèn âm nước chân đế 18W

497.000đ 710.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 15W

Đèn âm nước chân đế 15W

392.000đ 560.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 12W

Đèn âm nước chân đế 12W

364.000đ 520.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 9W

Đèn âm nước chân đế 9W

350.000đ 500.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 6W

Đèn âm nước chân đế 6W

287.000đ 410.000đ

-30%

Đèn âm nước chân đế 3W

Đèn âm nước chân đế 3W

203.000đ 290.000đ

Xem tất cả

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM
-40%

ĐẦU BỊT THANH RAY NAM CHÂM

ĐẦU BỊT THANH RAY NAM CHÂM

12.000đ 20.000đ

-40%

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 2 MÉT

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 2 MÉT

600.000đ 1.000.000đ

-40%

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 1 MÉT

THANH RAY NAM CHÂM SIZE 20 - 1 MÉT

300.000đ 500.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 12W

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 12W

720.000đ 1.200.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 6W

ĐÈN LED THẢ RỌI NAM CHÂM 6W

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN SPORTLIGHT NAM CHÂM 12W

ĐÈN SPORTLIGHT NAM CHÂM 12W

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN SPORTLIGHT NAM CHÂM 10W

ĐÈN SPORTLIGHT NAM CHÂM 10W

252.000đ 420.000đ

-40%

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 20W

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 20W

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 18W

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 18W

336.000đ 560.000đ

-40%

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 12W

ĐÈN TÁN QUANG NAM CHÂM 12W

264.000đ 440.000đ

-40%

ĐÈN TIÊU ĐIỂM NAM CHÂM 12W

ĐÈN TIÊU ĐIỂM NAM CHÂM 12W

252.000đ 420.000đ

-40%

NỐI VUÔNG NAM CHÂM

NỐI VUÔNG NAM CHÂM

210.000đ 350.000đ

-40%

NỐI NỐI TIẾP NAM CHÂM

NỐI NỐI TIẾP NAM CHÂM

150.000đ 250.000đ

-40%

NỐI THẲNG NAM CHÂM

NỐI THẲNG NAM CHÂM

120.000đ 200.000đ

-40%

NỐI NGUỒN NAM CHÂM

NỐI NGUỒN NAM CHÂM

120.000đ 200.000đ

-40%

NGUỒN MEALWELL 48V 200W

NGUỒN MEALWELL 48V 200W

660.000đ 1.100.000đ

-40%

NGUỒN MEALWELL 48V 100W

NGUỒN MEALWELL 48V 100W

420.000đ 700.000đ

-40%

ĐÈN GẤP MẮT LED NAM CHÂM

ĐÈN GẤP MẮT LED NAM CHÂM

420.000đ 700.000đ

-40%

ĐÈN GẤP MẮT LED XOAY 360 NAM CHÂM

ĐÈN GẤP MẮT LED XOAY 360 NAM CHÂM

420.000đ 700.000đ

Xem tất cả

ĐÈN PHA LED CÁC LOẠI
-50%

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-150W

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-150W

1.500.000đ 3.000.000đ

-50%

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-100W

ĐÈN ĐƯỜNG LED AQ-SL-100W

1.100.000đ 2.200.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-200W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-200W

1.458.000đ 3.240.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-150W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-150W

972.000đ 2.160.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-100W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLC-100W

729.000đ 1.620.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-250W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-250W

1.890.000đ 3.780.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-200W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-200W

1.350.000đ 2.700.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-150W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-150W

990.000đ 1.980.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-100W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-100W

730.000đ 1.460.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-50W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLB-50W

330.000đ 660.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 800W

Đèn pha chiếu cẩu 800W

6.720.000đ 11.200.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 600W

Đèn pha chiếu cẩu 600W

5.640.000đ 9.400.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 500W

Đèn pha chiếu cẩu 500W

4.560.000đ 7.600.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 200W

Đèn pha chiếu cẩu 200W

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 150W

Đèn pha chiếu cẩu 150W

1.980.000đ 3.300.000đ

-40%

Đèn pha chiếu cẩu 100W

Đèn pha chiếu cẩu 100W

1.860.000đ 3.100.000đ

-40%

Đèn pha vuông 250W

Đèn pha vuông 250W

1.800.000đ 3.000.000đ

-40%

Đèn pha vuông 200W

Đèn pha vuông 200W

1.356.000đ 2.260.000đ

-40%

Đèn pha vuông 150W

Đèn pha vuông 150W

936.000đ 1.560.000đ

-40%

Đèn pha vuông 100W

Đèn pha vuông 100W

612.000đ 1.020.000đ

-40%

Đèn pha vuông 50W

Đèn pha vuông 50W

360.000đ 600.000đ

-40%

Đèn pha xám 400W

Đèn pha xám 400W

2.520.000đ 4.200.000đ

-40%

Đèn pha xám 300W

Đèn pha xám 300W

2.040.000đ 3.400.000đ

-40%

Đèn pha xám 600W

Đèn pha xám 600W

4.440.000đ 7.400.000đ

-40%

Đèn pha xám 200W

Đèn pha xám 200W

1.368.000đ 2.280.000đ

-40%

Đèn pha xám 500W

Đèn pha xám 500W

3.420.000đ 5.700.000đ

-40%

Đèn pha xám 150W

Đèn pha xám 150W

1.140.000đ 1.900.000đ

-40%

Đèn pha xám 100W

Đèn pha xám 100W

696.000đ 1.160.000đ

-40%

Đèn pha xám 50W

Đèn pha xám 50W

468.000đ 780.000đ

-40%

Đèn pha module 1000W

Đèn pha module 1000W

9.480.000đ 15.800.000đ

-40%

Đèn pha module 800W

Đèn pha module 800W

7.500.000đ 12.500.000đ

-40%

Đèn pha module 600W

Đèn pha module 600W

5.460.000đ 9.100.000đ

-40%

Đèn pha module 500W

Đèn pha module 500W

4.560.000đ 7.600.000đ

-40%

Đèn pha module 400W

Đèn pha module 400W

3.780.000đ 6.300.000đ

-40%

Đèn pha module 300W

Đèn pha module 300W

3.060.000đ 5.100.000đ

-40%

Đèn pha module 250W

Đèn pha module 250W

2.316.000đ 3.860.000đ

-40%

Đèn pha module 200W

Đèn pha module 200W

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn pha module 150W

Đèn pha module 150W

1.560.000đ 2.600.000đ

-40%

Đèn pha module 100W

Đèn pha module 100W

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn pha module 50W

Đèn pha module 50W

900.000đ 1.500.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 1000W

Đèn pha chén chữ nhật 1000W

5.408.400đ 9.014.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 800W

Đèn pha chén chữ nhật 800W

5.100.000đ 8.500.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 600W

Đèn pha chén chữ nhật 600W

3.576.000đ 5.960.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 500W

Đèn pha chén chữ nhật 500W

2.844.000đ 4.740.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 400W

Đèn pha chén chữ nhật 400W

2.352.000đ 3.920.000đ

-40%

Đèn pha chén chữ nhật 300W

Đèn pha chén chữ nhật 300W

1.812.000đ 3.020.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 400W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 400W

2.760.000đ 4.600.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 300W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 300W

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 200W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 200W

1.680.000đ 2.800.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 150W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 150W

1.224.000đ 2.040.000đ

-40%

Đèn Pha LED Cầu Lồi 100W

Đèn Pha LED Cầu Lồi 100W

1.032.000đ 1.720.000đ

-40%

Đèn Pha LED Chén Cốc 500W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 500W Chiếu Sâu

2.856.000đ 4.760.000đ

-40%

Đèn Pha LED Chén Cốc 400W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 400W Chiếu Sâu

2.256.000đ 3.760.000đ

-40%

Đèn Pha LED Chén Cốc 300W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 300W Chiếu Sâu

1.776.000đ 2.960.000đ

-35%

Đèn Pha LED Chén Cốc 200W Chiếu Sâu

Đèn Pha LED Chén Cốc 200W Chiếu Sâu

1.040.000đ 1.600.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-150W

1.115.400đ 1.716.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-100W

543.400đ 836.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-50W

328.900đ 506.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-600W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-600W

4.075.500đ 6.270.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-500W

3.289.000đ 5.060.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-400W

2.359.500đ 3.630.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-300W

1.716.000đ 2.640.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-250W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-250W

1.573.000đ 2.420.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-200W

1.315.600đ 2.024.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLI-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLI-150W

1.144.000đ 1.760.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-150W

1.186.900đ 1.826.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-200W

2.788.500đ 4.290.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-100W

657.800đ 1.012.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-50W

429.000đ 660.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-20W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-20W

214.500đ 330.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-200W

1.244.100đ 1.914.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-100W

972.400đ 1.496.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-300W

2.717.000đ 4.180.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-200W

2.002.000đ 3.080.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLL-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLL-100W

1.144.000đ 1.760.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLF-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLF-30W

228.800đ 352.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-150W

929.500đ 1.430.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-100W

500.500đ 770.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLH-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLH-50W

314.600đ 484.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-50W

286.000đ 440.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-400W

1.787.500đ 2.750.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-300W

1.358.500đ 2.090.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-200W

929.500đ 1.430.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLV-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLV-100W

500.500đ 770.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-150W

1.030.250đ 1.585.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-100W

715.000đ 1.100.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLQ-50W

429.000đ 660.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-30W

400.400đ 616.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-300W

1.254.825đ 1.930.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-200W

975.975đ 1.501.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-150W

743.600đ 1.144.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLD-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLD-100W

492.635đ 757.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-500W

2.184.325đ 3.360.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-300W

1.301.300đ 2.002.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-400W

1.626.625đ 2.502.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-200W

836.550đ 1.287.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED  TC-FLO-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLO-100W

492.635đ 757.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-250W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-250W

1.301.300đ 2.002.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-200W

1.022.450đ 1.573.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-150W

678.535đ 1.043.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-100W

447.850đ 689.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLB-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLB-50W

242.938đ 373.750đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-200W

1.208.350đ 1.859.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-300W

1.347.775đ 2.073.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-50W

232.375đ 357.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-100W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-150W

604.175đ 929.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-150W

883.025đ 1.358.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-200W

1.068.925đ 1.644.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-50W

390.813đ 601.250đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLK-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLK-30W

204.490đ 314.600đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLM-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLM-100W

688.675đ 1.059.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLT-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLT-400W

1.719.575đ 2.645.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-100W

613.470đ 943.800đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLG-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLG-50W

288.145đ 443.300đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-200W

883.025đ 1.358.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-30W

ĐÈN PHA LED TC-FLJ-30W

204.913đ 315.250đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-50W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-50W

330.000đ 660.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-200W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-200W

1.440.000đ 2.880.000đ

-50%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-150W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-150W

1.080.000đ 2.160.000đ

-55%

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-100W

ĐÈN PHA LED DỰ ÁN AQ-FLA-100W

648.000đ 1.440.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-200W

790.075đ 1.215.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-150W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-100W

572.000đ 880.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLZ-50W

314.600đ 484.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-400W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-400W

1.951.950đ 3.003.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-300W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-300W

2.359.500đ 3.630.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-200W

910.910đ 1.401.400đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-200W

2.073.500đ 3.190.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-150W

1.544.400đ 2.376.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-200W

2.073.500đ 3.190.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-200W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-200W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-150W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-100W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLX-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLX-50W

Giá: Liên hệ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLE-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLE-150W

715.715đ 1.101.100đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLE-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLE-100W

446.160đ 686.400đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLE-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLE-50W

250.965đ 386.100đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLP-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLP-100W

864.435đ 1.329.900đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLP-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLP-50W

408.980đ 629.200đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-500W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-500W

2.695.550đ 4.147.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-150W

650.650đ 1.001.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-100W

511.225đ 786.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLU-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLU-50W

232.375đ 357.500đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLS-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLS-100W

576.290đ 886.600đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLS-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLS-50W

457.600đ 704.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-150W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-150W

1.544.400đ 2.376.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-50W

557.700đ 858.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-100W

ĐÈN PHA LED TC-FLNB-100W

954.850đ 1.469.000đ

-35%

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-50W

ĐÈN PHA LED TC-FLNA-50W

557.700đ 858.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED ĐƯỜNG PHỐ
-40%

Đèn đường cong 240w

Đèn đường cong 240w

3.588.000đ 5.980.000đ

-40%

Đèn đường cong 200w

Đèn đường cong 200w

3.456.000đ 5.760.000đ

-40%

Đèn đường cong 180w

Đèn đường cong 180w

2.400.000đ 4.000.000đ

-40%

Đèn đường cong 150w

Đèn đường cong 150w

2.232.000đ 3.720.000đ

-40%

Đèn đường cong 100w

Đèn đường cong 100w

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn đường cong 60w

Đèn đường cong 60w

1.788.000đ 2.980.000đ

-40%

Đèn đường BRP 394 300W

Đèn đường BRP 394 300W

3.960.000đ 6.600.000đ

-40%

Đèn đường BRP 394 240W

Đèn đường BRP 394 240W

3.360.000đ 5.600.000đ

-40%

Đèn đường BRP 392 180W

Đèn đường BRP 392 180W

2.304.000đ 3.840.000đ

-40%

Đèn đường BRP 392 120-150W

Đèn đường BRP 392 120-150W

2.100.000đ 3.500.000đ

-40%

Đèn đường BRP 391 70-90W

Đèn đường BRP 391 70-90W

1.716.000đ 2.860.000đ

-40%

Đèn đường BRP 391 50-65W

Đèn đường BRP 391 50-65W

1.644.000đ 2.740.000đ

-40%

Đèn đường BRP 374 300W

Đèn đường BRP 374 300W

4.260.000đ 7.100.000đ

-40%

Đèn đường BRP 374 240W

Đèn đường BRP 374 240W

3.600.000đ 6.000.000đ

-40%

Đèn đường BRP 372 180-200W

Đèn đường BRP 372 180-200W

2.640.000đ 4.400.000đ

-40%

Đèn đường BRP 372 120-150W

Đèn đường BRP 372 120-150W

2.352.000đ 3.920.000đ

-40%

Đèn đường BRP 371 80-100W

Đèn đường BRP 371 80-100W

2.016.000đ 3.360.000đ

-40%

Đèn đường BRP 371 50-65W

Đèn đường BRP 371 50-65W

1.836.000đ 3.060.000đ

-40%

Đèn đường lá 250w

Đèn đường lá 250w

2.196.000đ 3.660.000đ

-40%

Đèn đường lá 200w

Đèn đường lá 200w

1.788.000đ 2.980.000đ

-40%

Đèn đường lá 150w

Đèn đường lá 150w

1.464.000đ 2.440.000đ

-40%

Đèn đường lá 100w

Đèn đường lá 100w

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn đường lá 60w

Đèn đường lá 60w

1.044.000đ 1.740.000đ

-40%

Đèn đường lá 50w

Đèn đường lá 50w

552.000đ 920.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG
-40%

Đèn led nhà xưởng SMD 200w

Đèn led nhà xưởng SMD 200w

876.000đ 1.460.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng SMD 150w

Đèn led nhà xưởng SMD 150w

672.000đ 1.120.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng SMD 100w

Đèn led nhà xưởng SMD 100w

510.000đ 850.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 200w

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 200w

2.184.000đ 3.640.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 150w

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 150w

1.980.000đ 3.300.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 100w

Đèn led nhà xưởng siêu sáng 100w

1.860.000đ 3.100.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 400w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 400w

4.080.000đ 6.800.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 300w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 300w

3.480.000đ 5.800.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 250w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 250w

2.826.000đ 4.710.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 200w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 200w

2.304.000đ 3.840.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 150w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 150w

1.896.000đ 3.160.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 100w

Đèn led nhà xưởng lõi đồng 100w

1.800.000đ 3.000.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 240w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 240w

2.856.000đ 4.760.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 200w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 200w

2.340.000đ 3.900.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 150w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 150w

1.920.000đ 3.200.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 100w

Đèn led nhà xưởng UFO philips OEM 100w

1.620.000đ 2.700.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 240w

Đèn led nhà xưởng UFO 240w

2.076.000đ 3.460.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 200w

Đèn led nhà xưởng UFO 200w

1.920.000đ 3.200.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 150w

Đèn led nhà xưởng UFO 150w

1.620.000đ 2.700.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 100w

Đèn led nhà xưởng UFO 100w

1.320.000đ 2.200.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng UFO 50w

Đèn led nhà xưởng UFO 50w

1.212.000đ 2.020.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 250w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 250w

2.040.000đ 3.400.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 200w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 200w

1.500.000đ 2.500.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 150w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 150w

1.200.000đ 2.000.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 100w

Đèn led nhà xưởng thân trụ 100w

870.000đ 1.450.000đ

-40%

Đèn led nhà xưởng thân trụ 50W

Đèn led nhà xưởng thân trụ 50W

576.000đ 960.000đ

Xem tất cả

ĐÈN NLMT SOLAR LED
-45%

DÂY NỐI ĐÈN PHA Jindian

DÂY NỐI ĐÈN PHA Jindian

165.000đ 300.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED KINGLED
-40%

Bộ nguồn 48V 200W

Bộ nguồn 48V 200W

901.800đ 1.503.000đ

-40%

Bộ nguồn 48V 100W

Bộ nguồn 48V 100W

513.000đ 855.000đ

-40%

Cáp thả thanh ray nổi RNC

Cáp thả thanh ray nổi RNC

155.400đ 259.000đ

-40%

Khớp nối góc thanh ray nổi RNC

Khớp nối góc thanh ray nổi RNC

202.200đ 337.000đ

-40%

Khớp nối góc thanh ray âm RNC

Khớp nối góc thanh ray âm RNC

233.400đ 389.000đ

-40%

Rắc nối nguồn DC

Rắc nối nguồn DC

93.600đ 156.000đ

-40%

Khớp nối RNC góc - mềm

Khớp nối RNC góc - mềm

140.400đ 234.000đ

-40%

Khớp nối RNC thẳng - mềm

Khớp nối RNC thẳng - mềm

124.800đ 208.000đ

-40%

Khớp nối RNC thẳng - cứng

Khớp nối RNC thẳng - cứng

93.600đ 156.000đ

-40%

Đèn ray nam châm 18W VMT-RNC-18SS-CRN

Đèn ray nam châm 18W VMT-RNC-18SS-CRN

980.400đ 1.634.000đ

-40%

Đèn ray nam châm 12W VMT-RNC-12SS-CRN

Đèn ray nam châm 12W VMT-RNC-12SS-CRN

838.800đ 1.398.000đ

-40%

ĐÈN RAY NAM CHÂM 6W VMT-RNC-6SS-CRN

ĐÈN RAY NAM CHÂM 6W VMT-RNC-6SS-CRN

554.400đ 924.000đ

-40%

Đèn pha năng lượng mặt trời 60W

Đèn pha năng lượng mặt trời 60W

1.416.600đ 2.361.000đ

-40%

Đèn pha năng lượng mặt trời 30W

Đèn pha năng lượng mặt trời 30W

1.020.000đ 1.700.000đ

-40%

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W

Đèn pha năng lượng mặt trời 100W

1.999.800đ 3.333.000đ

-40%

Đèn Pha Led 50W Chip Osram

Đèn Pha Led 50W Chip Osram

351.000đ 585.000đ

-40%

Đèn Pha Led 30W Chip Osram

Đèn Pha Led 30W Chip Osram

231.000đ 385.000đ

-40%

Đèn Pha Led 20W Chip Osram

Đèn Pha Led 20W Chip Osram

165.600đ 276.000đ

-40%

Đèn Pha Led 150W Chip Osram

Đèn Pha Led 150W Chip Osram

1.309.200đ 2.182.000đ

-40%

Đèn Pha Led 10W Chip Osram

Đèn Pha Led 10W Chip Osram

117.600đ 196.000đ

-40%

Đèn Pha Led 100W Chip Osram

Đèn Pha Led 100W Chip Osram

721.800đ 1.203.000đ

-40%

ĐÈN PHA LED 80W

ĐÈN PHA LED 80W

1.074.000đ 1.790.000đ

-40%

ĐÈN PHA LED 50W

ĐÈN PHA LED 50W

534.000đ 890.000đ

-40%

ĐÈN PHA LED 30W

ĐÈN PHA LED 30W

354.000đ 590.000đ

-40%

ĐÈN PHA LED 150W

ĐÈN PHA LED 150W

2.388.000đ 3.980.000đ

-40%

ĐÈN PHA LED 10W

ĐÈN PHA LED 10W

150.000đ 250.000đ

-40%

ĐÈN PHA LED 100W

ĐÈN PHA LED 100W

1.188.000đ 1.980.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 10W ÁNH SÁNG VÀNG

ĐÈN CẮM CỎ 10W ÁNH SÁNG VÀNG

210.600đ 351.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 7W ĐỔI MÀU RGB

ĐÈN CẮM CỎ 7W ĐỔI MÀU RGB

216.000đ 360.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 7W ÁNH SÁNG VÀNG

ĐÈN CẮM CỎ 7W ÁNH SÁNG VÀNG

192.000đ 320.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 5W ÁNH SÁNG XANH

ĐÈN CẮM CỎ 5W ÁNH SÁNG XANH

174.000đ 290.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 5W ÁNH SÁNG VÀNG

ĐÈN CẮM CỎ 5W ÁNH SÁNG VÀNG

174.000đ 290.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 25W ÁNH SÁNG VÀNG

ĐÈN CẮM CỎ 25W ÁNH SÁNG VÀNG

493.800đ 823.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 15W ÁNH SÁNG VÀNG

ĐÈN CẮM CỎ 15W ÁNH SÁNG VÀNG

372.000đ 620.000đ

-40%

ĐÈN CẮM CỎ 10W ÁNH SÁNG VÀNG

ĐÈN CẮM CỎ 10W ÁNH SÁNG VÀNG

210.600đ 351.000đ

-40%

Đèn Thả Profile 54W

Đèn Thả Profile 54W

810.000đ 1.350.000đ

-40%

Đèn Thả Profile 36W

Đèn Thả Profile 36W

744.000đ 1.240.000đ

-40%

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 72W, 60x120cm

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 72W, 60x120cm

1.285.200đ 2.142.000đ

-40%

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 48W, 300x1200

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 48W, 300x1200

659.400đ 1.099.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL 46W 300x1200

ĐÈN LED PANEL 46W 300x1200

516.000đ 860.000đ

-40%

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 48W, 60x60cm

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 48W, 60x60cm

628.200đ 1.047.000đ

-40%

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 40W, 60x60cm

ĐÈN PANEL SIÊU MỎNG 40W, 60x60cm

577.800đ 963.000đ

-40%

ĐÈN PANEL HỘP ONYX 48W, 60x60cm

ĐÈN PANEL HỘP ONYX 48W, 60x60cm

595.200đ 992.000đ

-40%

ĐÈN PANEL HỘP 46W, 60x60cm

ĐÈN PANEL HỘP 46W, 60x60cm

480.000đ 800.000đ

-40%

Đèn Rọi Ray 20W Beryl

Đèn Rọi Ray 20W Beryl

333.600đ 556.000đ

-40%

Đèn Rọi Ray 30W Beryl

Đèn Rọi Ray 30W Beryl

388.800đ 648.000đ

-40%

ĐÈN RỌI RAY 30W COB VỎ ĐEN

ĐÈN RỌI RAY 30W COB VỎ ĐEN

360.000đ 600.000đ

-40%

ĐÈN RỌI RAY 20W VỎ ĐEN

ĐÈN RỌI RAY 20W VỎ ĐEN

288.000đ 480.000đ

-40%

THANH RAY 1,5M

THANH RAY 1,5M

128.400đ 214.000đ

-40%

KHỚP NỐI 3 THANH RAY CHỮ T

KHỚP NỐI 3 THANH RAY CHỮ T

38.400đ 64.000đ

-40%

KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ L

KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ L

25.200đ 42.000đ

-40%

KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ I

KHỚP NỐI 2 THANH RAY CHỮ I

25.200đ 42.000đ

-40%

THANH RAY 2M

THANH RAY 2M

171.600đ 286.000đ

-40%

THANH RAY 1M

THANH RAY 1M

85.800đ 143.000đ

-40%

Đèn Rọi Ray 12W Beryl

Đèn Rọi Ray 12W Beryl

226.800đ 378.000đ

-40%

Đèn Rọi Ray Sapphire 7W vỏ trắng

Đèn Rọi Ray Sapphire 7W vỏ trắng

158.400đ 264.000đ

-40%

Đèn Rọi Ray Sapphire 7W vỏ đen

Đèn Rọi Ray Sapphire 7W vỏ đen

158.400đ 264.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

840.000đ 1.400.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG

840.000đ 1.400.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

300.000đ 500.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

300.000đ 500.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

343.800đ 573.000đ

Bộ Nguồn 60W

Bộ Nguồn 60W

Giá: Liên hệ

Bộ Nguồn 48W

Bộ Nguồn 48W

Giá: Liên hệ

Bộ Nguồn 200W

Bộ Nguồn 200W

Giá: Liên hệ

-40%

Đèn Led Dây Hai Hàng 11W

Đèn Led Dây Hai Hàng 11W

64.200đ 107.000đ

-40%

ĐÈN LED DÂY 5050 8W ĐƠN SẮC

ĐÈN LED DÂY 5050 8W ĐƠN SẮC

66.000đ 110.000đ

-40%

ĐÈN LED DÂY 2835 9W ĐƠN SẮC

ĐÈN LED DÂY 2835 9W ĐƠN SẮC

51.000đ 85.000đ

-40%

ĐÈN LED DÂY 2835 7W ĐƠN SẮC

ĐÈN LED DÂY 2835 7W ĐƠN SẮC

37.200đ 62.000đ

Đèn Led Dán DC12V - 22W

Đèn Led Dán DC12V - 22W

Giá: Liên hệ

Đèn Led Dán DC12V - 18W

Đèn Led Dán DC12V - 18W

Giá: Liên hệ

Đèn Led Dán DC12V - 12W

Đèn Led Dán DC12V - 12W

Giá: Liên hệ

Bộ Nguồn 150W

Bộ Nguồn 150W

Giá: Liên hệ

Thanh Nhôm Lắp Nổi

Thanh Nhôm Lắp Nổi

Giá: Liên hệ

Thanh Nhôm Lắp Nổi

Thanh Nhôm Lắp Nổi

Giá: Liên hệ

Thanh Nhôm Lắp Góc

Thanh Nhôm Lắp Góc

Giá: Liên hệ

Thanh Nhôm Lắp Âm

Thanh Nhôm Lắp Âm

Giá: Liên hệ

Phụ Kiện Lắp Ráp

Phụ Kiện Lắp Ráp

Giá: Liên hệ

Phụ Kiện Lắp Ráp

Phụ Kiện Lắp Ráp

Giá: Liên hệ

Phụ Kiện Lắp Ráp

Phụ Kiện Lắp Ráp

Giá: Liên hệ

Phụ Kiện Lắp Ráp

Phụ Kiện Lắp Ráp

Giá: Liên hệ

Phụ Kiện Lắp Ráp

Phụ Kiện Lắp Ráp

Giá: Liên hệ

Phụ Kiện Lắp Ráp

Phụ Kiện Lắp Ráp

Giá: Liên hệ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

427.200đ 712.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

343.800đ 573.000đ

-40%

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ 5W

427.200đ 712.000đ

-40%

ĐÈN RỌI TRANH ĐƠN 5W LT2005-1CF

ĐÈN RỌI TRANH ĐƠN 5W LT2005-1CF

307.200đ 512.000đ

-40%

ĐÈN RỌI TRANH ĐÔI 5W

ĐÈN RỌI TRANH ĐÔI 5W

586.800đ 978.000đ

-40%

ĐÈN RỌI TRANH BA 5W

ĐÈN RỌI TRANH BA 5W

838.800đ 1.398.000đ

-40%

ĐÈN LED ỐP TRẦN 24W

ĐÈN LED ỐP TRẦN 24W

306.000đ 510.000đ

-40%

ĐÈN LED ỐP TRẦN 12W

ĐÈN LED ỐP TRẦN 12W

156.000đ 260.000đ

-40%

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 16W

ỐP TRẦN TRÀN VIỀN 16W

156.000đ 260.000đ

-40%

Đèn led ốp trần Moonstone 24W

Đèn led ốp trần Moonstone 24W

310.800đ 518.000đ

-40%

Đèn led ốp trần Moonstone

Đèn led ốp trần Moonstone

220.200đ 367.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 05W

ĐÈN LED BULB DOB 05W

28.200đ 47.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 03W

ĐÈN LED BULB DOB 03W

21.600đ 36.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB 9W ĐỔI MÀU

ĐÈN LED BULB 9W ĐỔI MÀU

50.400đ 84.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB TRỤ 40W

ĐÈN LED BULB TRỤ 40W

186.000đ 310.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB TRỤ 30W

ĐÈN LED BULB TRỤ 30W

142.200đ 237.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB TRỤ 20W

ĐÈN LED BULB TRỤ 20W

106.200đ 177.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 60W `

ĐÈN LED BULB DOB 60W `

343.800đ 573.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 50W

ĐÈN LED BULB DOB 50W

244đ 407đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 40W

ĐÈN LED BULB DOB 40W

143.400đ 239.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 30W

ĐÈN LED BULB DOB 30W

120.000đ 200.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 20W

ĐÈN LED BULB DOB 20W

67.200đ 112.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 15W

ĐÈN LED BULB DOB 15W

51.000đ 85.000đ

-40%

ĐÈN LED BULB DOB 09W

ĐÈN LED BULB DOB 09W

32.400đ 54.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 90W

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 90W

3.240.000đ 5.400.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 36W

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 36W

2.150.400đ 3.584.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 36W

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 36W

1.512.000đ 2.520.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 24/30W

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 24/30W

2.160.000đ 3.600.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 20/24/30W

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 20/24/30W

2.820.000đ 4.700.000đ

-40%

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 18W

ĐÈN LED THẢ TRẦN TRANG TRÍ 18W

1.243.200đ 2.072.000đ

-40%

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

2.592.000đ 4.320.000đ

-40%

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

1.680.000đ 2.800.000đ

-40%

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

1.230.000đ 2.050.000đ

-40%

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

4.186.800đ 6.978.000đ

-40%

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

2.197.800đ 3.663.000đ

-40%

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

ĐÈN TRANG TRÍ PENDANT LIGHT

2.951.400đ 4.919.000đ

-40%

ĐÈN LED TUÝP T8 THỦY TINH 1m2, 28W

ĐÈN LED TUÝP T8 THỦY TINH 1m2, 28W

65.400đ 109.000đ

-40%

ĐÈN LED TUÝP T8 MIKA 1m2, 18W

ĐÈN LED TUÝP T8 MIKA 1m2, 18W

117.000đ 195.000đ

-40%

ĐÈN LED TUÝP T8 MIKA 0.6m, 9W

ĐÈN LED TUÝP T8 MIKA 0.6m, 9W

87.000đ 145.000đ

-40%

ĐÈN LED SPOTLIGHT HỘP 30W

ĐÈN LED SPOTLIGHT HỘP 30W

770.400đ 1.284.000đ

-40%

ĐÈN LED SPOTLIGHT ĐÔI 20W

ĐÈN LED SPOTLIGHT ĐÔI 20W

562.200đ 937.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 9W

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 9W

120.000đ 200.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 6W

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 6W

87.000đ 145.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 20W

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 20W

204.000đ 340.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 16W

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 16W

174.000đ 290.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 12W

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 12W

132.000đ 220.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL TRÒN 9W

ĐÈN LED PANEL TRÒN 9W

120.000đ 200.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL TRÒN 6W

ĐÈN LED PANEL TRÒN 6W

87.000đ 145.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL TRÒN 20W

ĐÈN LED PANEL TRÒN 20W

204.000đ 340.000đ

-40%

ĐÈN MẮT TRÂU 7W

ĐÈN MẮT TRÂU 7W

174.000đ 290.000đ

-40%

ĐÈN MẮT TRÂU 5W

ĐÈN MẮT TRÂU 5W

138.000đ 230.000đ

-40%

ĐÈN MẮT TRÂU 3W

ĐÈN MẮT TRÂU 3W

96.000đ 160.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL TRÒN 16W

ĐÈN LED PANEL TRÒN 16W

174.000đ 290.000đ

-40%

ĐÈN LED PANEL TRÒN 12W

ĐÈN LED PANEL TRÒN 12W

132.000đ 220.000đ

Xem tất cả

ĐÈN LED GS LIGHTING
-40%

Thanh Ray ray 1m

Thanh Ray ray 1m

79.200đ 132.000đ

-40%

Thanh Ray ray 1,5m

Thanh Ray ray 1,5m

110.400đ 184.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 30W

Đèn LED Rọi Ray 30W

318.000đ 530.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 20W

Đèn LED Rọi Ray 20W

264.600đ 441.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 10W

Đèn LED Rọi Ray 10W

180.600đ 301.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 30W

Đèn LED Rọi Ray 30W

408.000đ 680.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 20W

Đèn LED Rọi Ray 20W

334.200đ 557.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 12W

Đèn LED Rọi Ray 12W

205.800đ 343.000đ

-40%

Đèn LED Rọi Ray 7W

Đèn LED Rọi Ray 7W

180.600đ 301.000đ

-40%

Đèn Rọi Cột Vuông 36W

Đèn Rọi Cột Vuông 36W

2.585.400đ 4.309.000đ

-40%

Đèn Rọi Cột Vuông 24W

Đèn Rọi Cột Vuông 24W

1.958.400đ 3.264.000đ

-40%

Đèn Chiếu Điểm 30W

Đèn Chiếu Điểm 30W

1.066.800đ 1.778.000đ

-40%

Đèn Chiếu Điểm 20W

Đèn Chiếu Điểm 20W

843.600đ 1.406.000đ

-40%

Đèn Chiếu Điểm 10W

Đèn Chiếu Điểm 10W

558.600đ 931.000đ

Đèn Chiếu Điểm 36W

Đèn Chiếu Điểm 36W

Giá: Liên hệ

Đèn Chiếu Điểm 24W

Đèn Chiếu Điểm 24W

Giá: Liên hệ

Đèn Chiếu Điểm 15W

Đèn Chiếu Điểm 15W

Giá: Liên hệ

Đèn Chiếu Điểm 12W

Đèn Chiếu Điểm 12W

Giá: Liên hệ

Đèn Chiếu Điểm 9W

Đèn Chiếu Điểm 9W

Giá: Liên hệ

-40%

Đèn Chiếu Điểm 5W

Đèn Chiếu Điểm 5W

507.600đ 846.000đ

-40%

Đèn Chiếu Điểm 3W

Đèn Chiếu Điểm 3W

283.800đ 473.000đ

-40%

Đèn Cầu Thang 3W

Đèn Cầu Thang 3W

198.000đ 330.000đ

-40%

Đèn Cầu Thang 3W

Đèn Cầu Thang 3W

198.000đ 330.000đ

-40%

Đèn Cầu Thang 2W

Đèn Cầu Thang 2W

158.400đ 264.000đ

-40%

Đèn cắm cỏ 12W

Đèn cắm cỏ 12W

863.400đ 1.439.000đ

-40%

Đèn cắm cỏ 9W

Đèn cắm cỏ 9W

780.000đ 1.300.000đ

-40%

Đèn cắm cỏ 7W

Đèn cắm cỏ 7W

693.600đ 1.156.000đ

-40%

Đèn cắm cỏ 5W

Đèn cắm cỏ 5W

469.800đ 783.000đ

-40%

Đèn cắm cỏ 3W

Đèn cắm cỏ 3W

285.000đ 475.000đ

-40%

Đèn cắm cỏ 7W

Đèn cắm cỏ 7W

289.800đ 483.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng có đế 18W

Đèn Âm Nước dạng có đế 18W

1.300.800đ 2.168.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng có đế 15W

Đèn Âm Nước dạng có đế 15W

1.090.800đ 1.818.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng có đế 12W

Đèn Âm Nước dạng có đế 12W

781.200đ 1.302.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng có đế 9W

Đèn Âm Nước dạng có đế 9W

700.200đ 1.167.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng có đế 6W

Đèn Âm Nước dạng có đế 6W

528.000đ 880.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng có đế 3W

Đèn Âm Nước dạng có đế 3W

402.000đ 670.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 18W

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 18W

1.116.000đ 1.860.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 12W

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 12W

936.000đ 1.560.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 9W

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 9W

826.800đ 1.378.000đ

-40%

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 6W

Đèn Âm Nước dạng bánh xe 6W

669.000đ 1.115.000đ

-40%

Đèn Âm Đất Vuông 9W

Đèn Âm Đất Vuông 9W

957.000đ 1.595.000đ

-40%

Đèn Âm Đất Vuông 6W

Đèn Âm Đất Vuông 6W

727.200đ 1.212.000đ

Đèn Âm Đất Tròn 36W

Đèn Âm Đất Tròn 36W

Giá: Liên hệ

Đèn Âm Đất Tròn 24W

Đèn Âm Đất Tròn 24W

Giá: Liên hệ

Đèn Âm Đất Tròn 18W

Đèn Âm Đất Tròn 18W

Giá: Liên hệ

 Đèn Âm Đất Tròn 12W

Đèn Âm Đất Tròn 12W

Giá: Liên hệ

Đèn Âm Đất Tròn 9W

Đèn Âm Đất Tròn 9W

Giá: Liên hệ

-40%

Đèn Âm Đất Tròn 7W

Đèn Âm Đất Tròn 7W

483.000đ 805.000đ

-40%

Đèn Âm Đất Tròn 5W

Đèn Âm Đất Tròn 5W

459.000đ 765.000đ

-40%

Đèn Âm Đất Tròn 3W

Đèn Âm Đất Tròn 3W

357.000đ 595.000đ

Xem tất cả

LED THANH NHÔM

Đèn chân cầu thang LED 2W

Đèn chân cầu thang LED 2W

115.000đ 115.000đ

Đèn chân cầu thang LED 1W

Đèn chân cầu thang LED 1W

90.000đ 90.000đ

Đèn chân cầu thang COB 1W

Đèn chân cầu thang COB 1W

40.000đ 40.000đ

Silicon uốn dẻo 5025

Silicon uốn dẻo 5025

140.000đ 140.000đ

Silicon uốn dẻo 4025

Silicon uốn dẻo 4025

120.000đ 120.000đ

Silicon uốn dẻo 3020

Silicon uốn dẻo 3020

70.000đ 70.000đ

Silicon uốn dẻo 2020

Silicon uốn dẻo 2020

60.000đ 60.000đ

Silicon uốn dẻo 2014

Silicon uốn dẻo 2014

40.000đ 40.000đ

Silicon uốn dẻo 1212

Silicon uốn dẻo 1212

25.000đ 25.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 510

Thanh nhôm nổi 510

50.000đ 100.000đ

Nhôm đen, âm, nổi

Nhôm đen, âm, nổi

40.000đ 40.000đ

Thanh nhôm âm 303

Thanh nhôm âm 303

70.000đ 70.000đ

Thanh nhôm âm 302

Thanh nhôm âm 302

70.000đ 70.000đ

-50%

Cảm biến vẫy tay đèn tắt mở

Cảm biến vẫy tay đèn tắt mở

100.000đ 200.000đ

Cảm biến chân cầu thang

Cảm biến chân cầu thang

750.000đ 750.000đ

-50%

Nguồn ngoài trời 12V loại 300W

Nguồn ngoài trời 12V loại 300W

500.000đ 1.000.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 30A

Nguồn tổ ong 12V dòng 30A

320.000đ 640.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 20A

Nguồn tổ ong 12V dòng 20A

240.000đ 480.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 10A

Nguồn tổ ong 12V dòng 10A

150.000đ 300.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V dòng 5A

Nguồn tổ ong 12V dòng 5A

110.000đ 220.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V loại 300W

Nguồn tổ ong 12V loại 300W

210.000đ 420.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V loại 200W

Nguồn tổ ong 12V loại 200W

180.000đ 360.000đ

-50%

Nguồn tổ ong 12V loại 150W

Nguồn tổ ong 12V loại 150W

160.000đ 320.000đ

-50%

Nguồn đũa 12V dòng 5A

Nguồn đũa 12V dòng 5A

85.000đ 170.000đ

-50%

Nguồn đũa dài 12V dòng 3A

Nguồn đũa dài 12V dòng 3A

40.000đ 80.000đ

-50%

Nguồn đũa dài 12V dòng 2A

Nguồn đũa dài 12V dòng 2A

30.000đ 60.000đ

-50%

Led dây âm nước 12V dòng 168LED/M

Led dây âm nước 12V dòng 168LED/M

375.000đ 750.000đ

-50%

Led dây 2835 24V dòng 168LED/M

Led dây 2835 24V dòng 168LED/M

310.000đ 620.000đ

-50%

Led dây 2835 12V dòng 168LED/M

Led dây 2835 12V dòng 168LED/M

260.000đ 520.000đ

-50%

Led dây 2835 12V dòng 120LED/M

Led dây 2835 12V dòng 120LED/M

120.000đ 240.000đ

Nối lục giác

Nối lục giác

50.000đ 50.000đ

Nối tam giác,  nối vuông

Nối tam giác, nối vuông

30.000đ 30.000đ

Led dây 12V Đổi màu RGB

Led dây 12V Đổi màu RGB

230.000đ 230.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 509

Thanh nhôm nổi 509

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 613

Thanh nhôm nổi 613

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 505

Thanh nhôm nổi 505

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 617

Thanh nhôm nổi 617

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 3020M

Thanh nhôm nổi 3020M

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 3535M

Thanh nhôm nổi 3535M

140.000đ 280.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 5035MJ

Thanh nhôm nổi 5035MJ

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 7676MJ

Thanh nhôm nổi 7676MJ

315.000đ 630.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 7635M

Thanh nhôm nổi 7635M

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 10040M

Thanh nhôm nổi 10040M

350.000đ 700.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 5075

Thanh nhôm nổi 5075

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 623

Thanh nhôm nổi 623

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm V góc 601

Thanh nhôm V góc 601

50.000đ 100.000đ

-50%

Thanh nhôm V góc 614

Thanh nhôm V góc 614

65.000đ 130.000đ

-50%

Thanh nhôm tròn D30

Thanh nhôm tròn D30

115.000đ 230.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 624

Thanh nhôm nổi 624

65.000đ 130.000đ

-50%

Thanh nhôm nổi 630

Thanh nhôm nổi 630

200.000đ 400.000đ

-50%

Thanh nhôm kẹp kính

Thanh nhôm kẹp kính

100.000đ 200.000đ

-50%

Thanh nhôm dẻo

Thanh nhôm dẻo

100.000đ 200.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 508

Thanh nhôm âm 508

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 618

Thanh nhôm âm 618

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 605

Thanh nhôm âm 605

60.000đ 120.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 619

Thanh nhôm âm 619

80.000đ 160.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 5035AJ

Thanh nhôm âm 5035AJ

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 7635AJ

Thanh nhôm âm 7635AJ

275.000đ 550.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 12040AJ

Thanh nhôm âm 12040AJ

425.000đ 850.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 4020A

Thanh nhôm âm 4020A

80.000đ 160.000đ

-50%

Thanh nhôm âm 10040AJ

Thanh nhôm âm 10040AJ

350.000đ 700.000đ

Xem tất cả

KOSOOM LIGHTING
-35%

Đèn LED nhà xưởng đui E27 80W

Đèn LED nhà xưởng đui E27 80W

757.250đ 1.165.000đ

-35%

Đèn LED nhà xưởng đui E27 50W

Đèn LED nhà xưởng đui E27 50W

440.050đ 677.000đ

-35%

Phụ kiện led nối tam giác 100mm

Phụ kiện led nối tam giác 100mm

122.200đ 188.000đ

-35%

Phụ kiện led nối tam giác 70mm

Phụ kiện led nối tam giác 70mm

111.800đ 172.000đ

-35%

Phụ kiện led nối kim cương 100mm

Phụ kiện led nối kim cương 100mm

169.000đ 260.000đ

-35%

Phụ kiện LED nối kim cương 70mm

Phụ kiện LED nối kim cương 70mm

140.400đ 216.000đ

-35%

Đèn LED thả văn phòng loại 50W

Đèn LED thả văn phòng loại 50W

606.450đ 933.000đ

-35%

Đèn LED thả văn phòng loại 40W

Đèn LED thả văn phòng loại 40W

491.400đ 756.000đ

-35%

Đèn LED thả văn phòng loại 30W

Đèn LED thả văn phòng loại 30W

388.050đ 597.000đ

-35%

Bộ tai kẹp gắn trần sọc

Bộ tai kẹp gắn trần sọc

22.750đ 35.000đ

-35%

Bộ dây treo đèn thả

Bộ dây treo đèn thả

37.700đ 58.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Mẫu Đơn 24W

Đèn LED ốp trần Mẫu Đơn 24W

417.950đ 643.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Mẫu Đơn 18W

Đèn LED ốp trần Mẫu Đơn 18W

347.750đ 535.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Kim Cương 24W

Đèn LED ốp trần Kim Cương 24W

364.000đ 560.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Kim Cương 18W

Đèn LED ốp trần Kim Cương 18W

308.750đ 475.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Kim Cương 14W

Đèn LED ốp trần Kim Cương 14W

226.850đ 349.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Artemis 36-72W

Đèn LED ốp trần Artemis 36-72W

752.050đ 1.157.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Artemis 28-56W

Đèn LED ốp trần Artemis 28-56W

475.800đ 732.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Artemis 30W

Đèn LED ốp trần Artemis 30W

382.200đ 588.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Artemis 20W

Đèn LED ốp trần Artemis 20W

298.350đ 459.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Ánh Trăng 24W

Đèn LED ốp trần Ánh Trăng 24W

312.650đ 481.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Ánh Trăng 18W

Đèn LED ốp trần Ánh Trăng 18W

265.850đ 409.000đ

-35%

Đèn LED ốp trần Ánh Trăng 14W

Đèn LED ốp trần Ánh Trăng 14W

207.350đ 319.000đ

-35%

Đèn LED âm trần SMART V2 15W

Đèn LED âm trần SMART V2 15W

170.300đ 262.000đ

-35%

Đèn LED âm trần SMART V2 12W

Đèn LED âm trần SMART V2 12W

122.200đ 188.000đ

-35%

Đèn LED âm trần SMART V2 8W

Đèn LED âm trần SMART V2 8W

76.700đ 118.000đ

-35%

Đèn LED âm trần SMART V2 5W

Đèn LED âm trần SMART V2 5W

61.100đ 94.000đ

-35%

Đèn LED âm trần Siêu Mỏng 12W

Đèn LED âm trần Siêu Mỏng 12W

131.300đ 202.000đ

-35%

Đèn LED âm trần Siêu Mỏng 8W

Đèn LED âm trần Siêu Mỏng 8W

97.500đ 150.000đ

-35%

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 15W

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 15W

228.800đ 352.000đ

-35%

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 12W

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 12W

167.700đ 258.000đ

-35%

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 8W

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 8W

94.900đ 146.000đ

-35%

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 5W

Đèn LED âm trần Ngôi Sao 5W

71.500đ 110.000đ

Đèn LED âm trần COB 24W

Đèn LED âm trần COB 24W

Giá: Liên hệ

Đèn LED âm trần COB 20W

Đèn LED âm trần COB 20W

Giá: Liên hệ

-35%

Đèn LED âm trần COB 15W

Đèn LED âm trần COB 15W

237.250đ 365.000đ

-35%

Đèn LED âm trần COB 7W

Đèn LED âm trần COB 7W

167.700đ 258.000đ

-35%

Đèn LED âm trần COB 5W

Đèn LED âm trần COB 5W

131.950đ 203.000đ

-35%

Đèn tuýp LED T5 16W T5N-KS-16-1.2

Đèn tuýp LED T5 16W T5N-KS-16-1.2

107.250đ 165.000đ

-35%

Đèn tuýp LED T5 16W T5N-KS-16-1.1

Đèn tuýp LED T5 16W T5N-KS-16-1.1

107.250đ 165.000đ

-35%

Đèn tuýp LED T5 12W

Đèn tuýp LED T5 12W

98.150đ 151.000đ

-35%

Đèn tuýp LED T5 8W

Đèn tuýp LED T5 8W

92.950đ 143.000đ

-35%

Đèn tuýp LED T5 4W

Đèn tuýp LED T5 4W

75.400đ 116.000đ

-35%

Đèn tuýp LED 36W

Đèn tuýp LED 36W

221.650đ 341.000đ

-35%

Đèn tuýp LED 18W

Đèn tuýp LED 18W

184.600đ 284.000đ

-35%

Đèn LED Panel lắp nổi 600×600 50W

Đèn LED Panel lắp nổi 600×600 50W

639.600đ 984.000đ

-35%

Đèn LED Panel lắp nổi 300×600 30W

Đèn LED Panel lắp nổi 300×600 30W

592.800đ 912.000đ

-35%

Đèn LED Panel lắp nổi 300×1200 45W

Đèn LED Panel lắp nổi 300×1200 45W

1.131.000đ 1.740.000đ

-35%

Đèn LED Panel 600×600 50W

Đèn LED Panel 600×600 50W

477.750đ 735.000đ

-35%

Đèn LED Panel 600×1200 90W

Đèn LED Panel 600×1200 90W

1.680.250đ 2.585.000đ

-35%

Đèn LED Panel 300×600 35W

Đèn LED Panel 300×600 35W

447.200đ 688.000đ

-35%

Đèn LED Panel 300×300 25W

Đèn LED Panel 300×300 25W

222.300đ 342.000đ

-35%

Đèn LED Panel 300×1200 45W

Đèn LED Panel 300×1200 45W

808.600đ 1.244.000đ

Xem tất cả

FSL LIGHTING
-35%

Đèn LED panel FSL-600x600-48W

Đèn LED panel FSL-600x600-48W

812.500đ 1.250.000đ

-35%

FSL. Đèn tuýp LED T5 8W-0.6m

FSL. Đèn tuýp LED T5 8W-0.6m

70.200đ 108.000đ

-35%

FSL. Đèn tuýp LED T5 4W-0.3m

FSL. Đèn tuýp LED T5 4W-0.3m

57.200đ 88.000đ

-32%

 FSL. Đèn tuýp LED T5 10W-0.9m

FSL. Đèn tuýp LED T5 10W-0.9m

85.000đ 125.000đ

-35%

FSL. PHA LED 100W

FSL. PHA LED 100W

1.035.450đ 1.593.000đ

-35%

FSL.Đèn tuýp LED T5 16W-12m

FSL.Đèn tuýp LED T5 16W-12m

93.600đ 144.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 9W tròn RPL-9W

Đèn LED âm trần 9W tròn RPL-9W

151.450đ 233.000đ

-35%

FSL. PHA LED 150W

FSL. PHA LED 150W

1.787.500đ 2.750.000đ

-32%

Đèn LED nhà xưởng FSL 200W

Đèn LED nhà xưởng FSL 200W

2.686.000đ 3.950.000đ

-35%

FSL. PHA LED 200W

FSL. PHA LED 200W

2.323.750đ 3.575.000đ

-30%

Đèn LED nhà xưởng FSL 150W

Đèn LED nhà xưởng FSL 150W

2.142.000đ 3.060.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-300x300-12W

Đèn LED panel FSL-300x300-12W

344.500đ 530.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 24W tròn RPL-24W

Đèn LED âm trần 24W tròn RPL-24W

432.250đ 665.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 18W tròn RPL-18W

Đèn LED âm trần 18W tròn RPL-18W

248.950đ 383.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 12W tròn RPL-12W

Đèn LED âm trần 12W tròn RPL-12W

177.450đ 273.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 6W tròn RPL-6W

Đèn LED âm trần 6W tròn RPL-6W

115.700đ 178.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 6W vuông SPL-6W

Đèn LED âm trần 6W vuông SPL-6W

115.700đ 178.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 9W vuông SPL-9W

Đèn LED âm trần 9W vuông SPL-9W

151.450đ 233.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 12W vuông SPL-12W

Đèn LED âm trần 12W vuông SPL-12W

177.450đ 273.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 15W vuông SPL-15W

Đèn LED âm trần 15W vuông SPL-15W

221.000đ 340.000đ

-35%

Đèn  LED âm trần 18W vuông SPL-18W

Đèn LED âm trần 18W vuông SPL-18W

248.950đ 383.000đ

-35%

Đèn LED âm trần 24W vuông SPL-24W

Đèn LED âm trần 24W vuông SPL-24W

432.250đ 665.000đ

-35%

Bóng đèn LED 60W FSL A160-60W-CX-2

Bóng đèn LED 60W FSL A160-60W-CX-2

479.700đ 738.000đ

-35%

FSL. BÓNG ĐÈN LED ĐUI XOÁY E27-13W

FSL. BÓNG ĐÈN LED ĐUI XOÁY E27-13W

83.200đ 128.000đ

-35%

ĐÈN LED DOWNLIGHT MẮT ẾCH FSL

ĐÈN LED DOWNLIGHT MẮT ẾCH FSL

313.300đ 482.000đ

-35%

FSL. PHA LED 10W

FSL. PHA LED 10W

196.950đ 303.000đ

-35%

FSL. PHA LED 20W

FSL. PHA LED 20W

295.750đ 455.000đ

-35%

FSL. PHA LED 30W

FSL. PHA LED 30W

429.000đ 660.000đ

-35%

FSL. PHA LED 50W

FSL. PHA LED 50W

607.750đ 935.000đ

-30%

Đèn LED nhà xưởng FSL 100W

Đèn LED nhà xưởng FSL 100W

1.470.000đ 2.100.000đ

-35%

 FSL . Đèn đường LED 250W

FSL . Đèn đường LED 250W

11.111.100đ 17.094.000đ

-35%

FSL.Đèn đường LED 200W

FSL.Đèn đường LED 200W

8.886.800đ 13.672.000đ

-35%

FSL. Đèn đường LED 150W

FSL. Đèn đường LED 150W

6.930.950đ 10.663.000đ

-35%

FSL. Đèn đường LED 120W

FSL. Đèn đường LED 120W

5.545.800đ 8.532.000đ

-35%

FSL.Đèn đường led 90W

FSL.Đèn đường led 90W

4.160.000đ 6.400.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-600x1200-80W

Đèn LED panel FSL-600x1200-80W

1.836.250đ 2.825.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-300x1200-40W

Đèn LED panel FSL-300x1200-40W

787.800đ 1.212.000đ

-35%

Đèn LED panel FSL-300x600-18W

Đèn LED panel FSL-300x600-18W

552.500đ 850.000đ

Xem tất cả

ĐÈN TRANG TRÍ NỘI THẤT
-35%

ĐÈN THẢ LED TH-8000 3 ỐNG

ĐÈN THẢ LED TH-8000 3 ỐNG

1.218.750đ 1.875.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH - 898

ĐÈN THẢ LED TH - 898

4.208.750đ 6.475.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH-897

ĐÈN THẢ LED TH-897

3.006.250đ 4.625.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH-896

ĐÈN THẢ LED TH-896

4.306.250đ 6.625.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH-895

ĐÈN THẢ LED TH-895

2.583.750đ 3.975.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH-894

ĐÈN THẢ LED TH-894

8.043.750đ 12.375.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH - 861-19 TRẮNG

ĐÈN THẢ LED TH - 861-19 TRẮNG

1.621.750đ 2.495.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH-862-19 VÀNG

ĐÈN THẢ LED TH-862-19 VÀNG

2.096.250đ 3.225.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH-813B-19

ĐÈN THẢ LED TH-813B-19

4.631.250đ 7.125.000đ

-35%

ĐÈN THẢ LED TH - 812A-19

ĐÈN THẢ LED TH - 812A-19

3.232.450đ 4.973.000đ

-35%

ĐÈN LED RỌI GƯƠNG RG-766

ĐÈN